Subcultuur, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #137

door Jan Chris Jansen

                                                         Subcultuur

 

                         Men kan het gedrag van de jeugd niet los zien van een snel

                                   Opgekomen subcultuur, die zich afzet tegen

 

                         De technokratische wereld. Deze tegencultuur manifesteert

                                   Zich in een eigen taal. Sommige jongeren

                         Onderscheiden zich door fantasierijke kledij of versieringen.

                                   Een belangrijke rol speelt de muziek. Nauw

                         Verbonden met een hang naar mystiek, die zich soms als een

                                  ‘Oosterse renaissance’ uit, is een voorkeur

                         Voor het absurde. Woorden als ‘happening’ of ‘event’ staan

                                   Voor ervaringen of gebeurtenissen, die in

                         Zichzelf komisch, schokkend of effektvol zijn, maar niet of

                                   Nauwelijks naar enige samenhang verwijzen.

 

                         Alle nadruk valt op ervaring. Het gevoel van verbondenheid

                                    Is belangrijker dan de verwoording ervan.

 

                                                                   */*

                               F.O. van Gennep  Mensen hebben mensen nodig  

                                             Bosch & Keuning, Baarn 1972

                                                                 blz. 19