Over vrijheid, vorming en vermaak, dichterlijke reflecties bij Joep Dohmen, Iemand zijn

Civis Mundi Digitaal #138

door Piet Ransijn

 

https://nl.freepik.com/premium-vector/de-moderne-maatschappij-in-zaken-en-technologie_7023788.htm

 

De laatmoderne maatschappij 2023 09 30

 

Onderwijs was bij de oude Grieken

voor de rijke en voorname lieden

Bij ons krijgt iedereen nu onderwijs

Dat heeft echter ook zijn prijs

 

De vorming van de hele persoon

was bij de Grieken heel gewoon

Kinderen konden deugden leren

en zich ook als burger ook weren

 

In het onderwijs in burgerschap

kwam in onze maatschappij de klad

Bij ons zijn burgers consument

door weelde en genot verwend

 

Zelfbeheersing ging verloren

en kon ons niet meer bekoren

Vele mensen zijn verdwaasd

aan de social media verslaafd

 

Iedereen zijn eigen telefoon

is in onze wereld heel gewoon

Onze maatschappij lijkt ziek

en beheerst door de techniek

 

Deugd komt op het tweede plan

Terwijl een mens niet zonder kan:

Zonder waarden, zonder normen

die ons als personen vormen

 

Bij de Grieken was er slavernij

Bij ons zijn mensen ook niet vrij

De prestatiemaatschappij

werkt de competitie in de hand

 

Ons verstand werd dominant

De moraal bestaat uit leren

meer dan anderen te presteren

De cijfercultus lijkt nu van de baan

maar de competitie blijft bestaan

 

In een wereld met een zwak sociaal gevoel

is de mens meer middel dan een doel

In de laatmoderne maatschappij

lijken mensen meer en meer onvrij

 

De techniek bepaalt ons leven

en de social media ons streven

om ons aan de groep te conformeren

Net als anderen te consumeren

 

Ons met anderen te vergelijken

en niet van hen af te wijken

Zo leeft men ook conform de norm

Zij het in een andere vorm

dan de oude maatschappij

 

Tegenwoordig lijkt men vrij

maar die vrijheid is maar schijn

omdat mensen ook gebonden zijn

en de social media ons leiden

 

Erger dan de kerk in vroeger tijden

Toen ons deugd werd voorgehouden

Geloof en hoop en godsvertrouwen

om ons leven op te bouwen

 

Het lijkt nu allemaal verdwenen

Waar het heen gaat is onzeker

Of wij overleven valt te vrezen

Als wij ons van overdaad genezen

maken wij een kans te overleven

 

De oude deugd van matigheid

lijkt de postmoderne mensheid kwijt

Terugkeer naar de oude deugden

vraagt concessies aan geneugten

 

Zelfbeheersing, plicht en discipline

Misschien wat minder te verdienen

en wat minder na te streven

met meer kwaliteit van leven

 

Er valt nog steeds te kiezen

Maar ook veel te verliezen

als we doorgaan op de oude voet:

consumeren als het hoogste goed

 

In plaats van excessief onszelf te verrijken

dienen wij bestaande waarden te herijken

Het hoogste Goed in ere te herstellen

zoals oude filosofen ons vertellen

 

De keuze waar wij voor staan

 

Bewustzijn en vrijheid                 2023 09 21

 

Ik heb mij altijd vrij gevoeld

Waar was dit op gestoeld?

Ik kon mijn eigen gang gaan

in een vrij beleefd bestaan

 

De kerk heeft mij niet in de ban gehad

In haar overheersing kwam de klad

De veelbesproken zestiger jaren

die een soort van revolutie waren

kwamen weldra tot bedaren

 

De roep om vrijheid en bevrijding

brachten echter ook misleiding

Revolutionaire linkse ideologieën

beloofden irreële utopieën

 

Maar geweld, verzet en dwang

waren niet in ons belang

Vrijheid is een innerlijk gegeven

om in overgave naar te leven

 

We kunnen in ons denken vrij zijn

in een vrije staat van ons bewustzijn

Bewustzijn is een innerlijk domein

waarvan wij zelf de leider zijn

 

Als ons onophoudelijke streven

in een ingetogen leven is geweken

en de wensen van ons mensen

haalbaar blijken binnen grenzen

als het doel dat wij bereiken kunnen

afgestemd is op wat wij elkander gunnen

kunnen wij in vrede en in vreugde vrij zijn

 

https://www.grandlife.nl/gezondheidsvoordelen-pretparken/

 

Pretpark         2023 09 11

 

De wereld is uit evenwicht geraakt

Men heeft haar tot een markt gemaakt

Waar alles degradeert tot handelswaar

en mensen concurreren met elkaar

 

Het leven werd een concurrentiestrijd

werd niet aan een hoger doel gewijd
De aarde wilde men een pretpark maken

waar iedereen zich kon vermaken

 

Genot werd zo het Hoogste Goed

waar iedereen in geloven moet

Het werd een nieuw soort slavernij

in de moderne maatschappij

 

Genot kwam in de paats van God

Vermaken werd een nieuw gebod

Wee degenen die daar niet in slaagt

die wordt door depressiviteit belaagt

 

Een nieuwe beschavingsziekte

die al tal van jaren piekte

Met velen die hun tol betaalden

als geluksbeleving faalde

 

https://kidslox.com/nl/how-to/turn-off-in-app-purchases/

 

Vermaak: een lucratieve zaak  2023 08 22

 

Massaal wil men vermaak

Voor media een lucratieve zaak

die zij aan zichzelf toevertrouwen

om hun invloed uit te bouwen

 

Zo volgt een nieuwe horigheid

die dikwijls tot verslaving leidt

Terwijl de grote Techbedrijven

hun ongekende winst opdrijven

 

Door algemene mediaverslaving

samengaand met koopverslaving

vindt men alles naar zijn gading

Iedereen zijn zeer begeerde ding

 

Door gepersonaliseerd streaming

you ‘ll find anything you’re dreaming

Zo word je dan tot slaaf gemaakt

terwijl je je op internet vermaakt

 

https://geziningevaar.nl/artikelen/hoe-het-gebruik-van-smartphones-door-kinderen-een-revolutie-vertegenwoordigt-die-de-samenleving-vernietigt

 

Johannes Vermeer, Het melkmeisje

 

Aandachtig leven           2023 09 23

 

Ieder ogenblik is kostbaar

Ieder moment van ons leven

is uniek en is het waard

de volle aandacht aan te geven

Terwijl het leven verder gaat

en de aandacht erin meegaat

 

De aandacht speelt in het moment

terwijl zij ook de levensperiode kent

Het verleden lijkt al afgesloten

Maar de toekomst ligt nog open

als een braak en onontdekt terrein

waar wij spoedig de bezoekers zijn

 

Maar vaak zijn wij gevangen

in een wens of een verlangen

of in egocentrische belangen

die de levensstroom beperken

aan en groter plan te werken

 

Want ons leven is een onderdeel

in een ontzagwekkend groot geheel

waarin wij bewuste wezens zijn

die daar deelgenoot van zijn

Delen in het onbegrensde Zijn

en als kleine golven voortgaan

op de eindeloze oceaan

 

Eugene Delacroix, De vrijheid leidt het volk, 1830, detail. De vrouw als symbool van de vrijheid

 

De vrouw in de moderne tijd  2023 09 20 N a v Joep Dohmen, Iemand zijn. Filosofie van de persoonlijke vorming

 

Als je het mijn moeder zou vragen

dient de vrouw haar man te behagen

Maar in de posttraditonele tijd

is geen vrouw daaraan meer toegewijd

 

Zij ontdekte toen haar eigen leven

en is dat sindsdien trouw gebleven

Mannen werden steeds meer overbodig

Zijn voornamelijk voor kinderen nodig

 

De vrouw is uit haar huis gekropen

De wereld ligt nu voor haar open

En zelfs al heeft zij een gezin

stapt zij toch de wereld in

 

Het brengt de werkende vrouw

als moeder soms in het nauw

Met kinderen die aandacht vragen

en een man om te behagen

 

Een eigen leven is een stap

naar een evenwichtig partnerschap

Maar als je het Rousseau zou vragen

dient een vrouw haar partner te behagen*

Waarom zouden we een man dit ook niet vragen?

 

*Rousseau: ”En de taak van zijn echtgenote? [Zij] is er om dienstbaar te zijn...

haar man te behagen en de eerste jaren voor hun kinderen te zorgen.”

Erasmus: “Als humanist vond hij dat de opvoeding van meiskes moest leiden tot een ‘eigen’ stem. De vorming van meisjes moest dan wel beperkt blijven tot het leven binnenshuis, want een openbare functie zag ook hij niet voor hen weggelegd. Dat een vrouw de baas zou zijn - ‘de plak zwaait over mannen’ – ging ook Erasmus te ver.”  Joep Dohmen, Iemand zijn. Filosofie van de persoonlijke vorming, Rousseau, p. 330, Erasmus, p 280.