Terugblik op de pandemie; Vrijheid in coronatijd, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #139

door Piet Ransijn

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-sport/hoe-zit-het-is-het-einde-van-de-coronapandemie-echt-in-zicht/

Het einde van de pandemie       2023 05 13

Piet Ransijn

 

De pandemie lijkt lang geleden

met vele mensen die eronder leden

en contact met anderen vermeden

De ontreddering was levensgroot

Vele mensen gingen eraan dood

 

De massale angst en de onzekerheid

bepaalden vergaand het beleid

De maatschappij werd afgesloten

Groepsactiviteit was streng verboden

 

Mensen werden sterk beperkt

in hun omgang en hun werk

Ook bij afscheid van de doden

was voorzichtigheid geboden

 

Toen er een remedie werd gevonden

werd de noodtoestand ontbonden

En er werd weer hoop geboden

na de daling van het aantal doden

De samenleving ging  weer open

 

Er werd weer ongedwongen

met elkander omgesprongen

Het oude leven werd hersteld

dat een tijd lang was bekneld

 

Want het dreigende gevaar

dat de een de ander kon besmetten

bepaalde de relaties met elkaar

en wilde men zoveel als kon beletten

 

Door restricties in het samenkomen

werden heel veel vrijheden ontnomen

Vrijheid werd geëerd als kostbaar goed

toen de pandemie was uitgewoed

 

De restricties waren van de baan

Mensen konden gaan en staan

waar ze ook maar wilden gaan

Toen restricties waren opgeheven

kwam de wereld weer tot leven

 

Vele mensen vierden feest

Het verheugde hen het meest

dat ze na een tijd van angst en beven

heelhuids verder konden leven

in de volle rijkdom van het vrije leven

 

               ************

 

De aanslag op de vrije maatschappi

lijkt momenteel allang voorbij

Wordt een nieuw aanslag voorbereid

met een digitaal gestuurd beleid?

 

Hoe men zich van rechten liet beroven

was voor sommigen haast niet te geloven

De repressie die men volgzaam liet gedogen

leek soms erger dan de medische symptonen

 

De aanvaarding van geboden informatie

over de remedie van massale vaccinatie

en gebrek aan grondig kritisch onderzoek

heeft de volkse volgzaamheid gevoed

 

De massa blijkt gemakkelijker te bespelen

dan een dieper inzicht mee te delen

Maar vertrouwen daalde in de politiek

in de afgelopen jaren niet zo diep

als na het enerverende beleid

gedurende en na de covidtijd

 

https://ggz.nl/visie-op-de-lessen-die-de-pandemie-ons-leert/

Terugblik op de pandemie         2023 10 14

 

Met een onbekend vaccin

zijn grote risico’s genomen

die daarna naar voren komen

Mensen roerden vaak hun pen

en hebben risico’s beschreven

 

Alle klachten zijn niet vrijgegeven

Bescherming werd vaak overdreven

met onderzoek in eigen hand

van de producent en fabrikant

 

Vaccinatie had beperkt effect

Gevaccineerden werden ook besmet

Op de bijeffecten werd vaak niet gelet

Aan de risico’s die zijn genomen

zullen vele mensen niet ontkomen

 

Wie een onbekend terrein betreedt

waar men veel nog niet van weet

heeft de plicht om de gevaren

die er kunnen zijn te openbaren

 

Maar er kwam van alle kanten

volop vaccinatiepropaganda

Men mocht zelf niet meer beslissen

en zich van de werking vergewissen

 

Mensen werden onder druk gezet

en degenen die niet conformeerden

werden zonder dat men zich geneerde

onbarmhartig aan de kant gezet

 

Er is nog veel dat schimmig blijft

waar men weinig over schrijft

De arts en ook de overheid

verloor zijn objectiviteit

 

Werd een speelbal van belangen

en van wereldwijde plannen

van een uitgelezen aantal virologen

die de mensheid moest gedogen

 

Ook waar weinig is gevaccineerd

werd de pandemie geweerd

De cruciale rol van vaccineren

kan men daarom nuanceren

 

Het einde van de pandemie

kwam door een mutatie

Door een milde variant

liep het niet meer uit de hand

 

Verder kwam er in de loop der tijd

steeds meer groepsimmuniteit

Het einde is ook deels gekomen

door de werking van de zomer

 

Hoe het ook mag zijn gelopen

de pandemie is afgelopen

Voor bedrijf en maatschappij

is de nasleep is niet voorbij

 

Het longcovid syndroom

volgt een ongewoon patroon

dat men ondanks vaccineren

niet heeft kunnen keren

 

De gezondheidstoestand

van vele mensen in het land

vraagt een serieuze aandacht

versterking van de eigen kracht

 

Niet alleen met medicijnen

zijn symptomen te verkleinen

Een gezonde levenswijze

moet de focus blijven

 

 

Vrijheid in coronatijd    2023 10 26

 

Waar bleven intellectuelen?

Ze wilden niet het land verdelen

met hun nuchtere beleidskritiek

en ze volgden braaf de politiek

 

Ze schikten zich naar het beleid

Slechts een kleine minderheid

bleef autonoom en kritisch denken

over de verplichtingen en wenken

 

De vrijheid van het autonome woord

werd vrijwel overal in angst gesmoord

Terwijl de vrijheid van het onderzoek

er ook bijna overal aan geloven moest

 

De toetsing van het politiek beleid

en de repressie tijdens de coronatijd

wil men liefst van officiële zijde

niet nader gaan bekijken

 

Gevaren van de vaccinatie

verborg men voor de natie

Het was nog amper onderzocht

toen het al grootschalig mocht

 

Het onderzoek kwam van bedrijven

die hun eigen wetenschap bedrijven

en sjoemelen met proefpersoonen

om een beter resultaat te tonen

 

Mogelijke oversterfte van het vaccineren

kan de overheid niet interesseren

De wereld laat zich graag bedriegen

En politici zijn meester in het  liegen

 

Bij het politiek beleid

wees men op de oorlogstijd

Een tijd van vrees en beven

een sober ingetogen leven

Het eerste dat in oorlogstijd

sneuvelt is de waarheid