Barbaarse tijden, Repressie en geweld, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #139

door Piet Ransijn

 

Barbaarse tijden             2023 10 25

Piet Ransijn

Het lijken wel barbaarse tijden

Dit is geen manier van strijden:

Burgers worden omgebracht

Kinderen worden afgeslacht

 

In het Heilige Land

verliest men zijn verstand

Waanzin krijgt de overhand

Er komen veel emoties boven

Golven angst en mededogen

 

En het regent ook verwijten

naar de strijdende partijen

Die elkaar naar het leven staan

en de consequenties ondergaan

 

Wanneer krijgt gezond verstand

eindelijk weer de overhand

in een zwaar geteisterd land?

Talloos velen zijn al overleden

Waarom vestigt men geen vrede?

 

Waarom blijven de barbaarse tijden?

Waarom telkens moordpartijen

die de mensen niet bevrijden

uit de onderdrukking en het lijden?

 

Als men steeds het leed vergeldt

leidt geweld tot meer geweld

Zo blijft men alsmaar langer

in een waanspiraal gevangen

 

Wanneer stelt men zich weer open

voor het hogere vermogen

van respect en mededogen?

Wanneer zullen de barbaarse tijden

eindelijk weer gaan verdwijnen?

 

Wanneer gaat het licht weer aan

in een donker en barbaars bestaan?

Wanneer laten mensen zich weet leiden

door vermogens die hen gaan bevrijden

en een einde maken aan het lijden?

 

 

https://www.bitsoffreedom.nl/2023/01/30/repressie-is-toch-echt-iets-anders-dan-preventie/

 

Repressie en geweld                       2023 10 20

 

Een volk dat mensenrechten naast zich neerlegt

en andere volken onderdrukt en knecht

laat een ander volk te weinig ruimte meer

en krenkt zijn nationale trots en eer

 

Zo’n volk voelt zich dan bekneld

en zoekt zijn toevlucht tot geweld

Hoezeer dat ook valt af te wijzen

valt het wel een beetje te begrijpen

 

Het onbreken van rechtvaardigheid

schept een haard van radicaliteit

De repressie heeft het niet voorkomen

dat er steeds weer radicalen komen

 

Een volk dat anderen blijft onderdrukken

zal daarvan de wrange vruchten plukken

Het doet zichzelf als volk dan ook tekort

dat vroeg of laat daardoor getroffen wordt

 

Hoe tragisch het ook is gesteld

met de escalatie van geweld

het slachtoffer wordt later

een meedogenloze dader

 

Het rechtsgevoel raakt afgestompt

als aan het geweld geen eind komt

Zinloos geweld, terreur en blinde haat

kunnen nimmer worden goedgepraat

 

Wel kan een rücksichtlose horde

begrepen en voorkomen worden

Want geweld zaait meer geweld.

Zoals al vele malen is verteld

 

Kunnen leiders vrede brengen

of alleen geweld verlengen?

Kunnen mensen weer bevlogen

raken door respect en mededogen?

 

Kan in plaats van blinde waan

er ruimte in de geest ontstaan

voor een mededogen zonder grenzen

voor de zwaar getroffen medemensen?