Dissident, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #139

door Piet Ransijn

 

Dissident                           2023 09 06

 

Politici die eerder zijn geweerd

zijn op hun schreden teruggekeerd

De oude leiders zijn verdwenen

die ooit oppermachtig schenen

 

Hebben nu hun functies opgegeven

Wilden niet met anderen meebewegen

en kozen toen na menig geitenpad

uiteindelijk voor het hazenpad

 

Omtzigt kreeg een nieuwe kans gegeven

heeft een functie elders opgegeven

Van zijn eerdere partij ontheven

brengt hij zijn partij tot leven

 

Mona Keijzer had het veld geruimd

want zij had haar plicht verzuimd

om het dwingende beleid te volgen

met verstrekkende gevolgen

 

Dissidenten zijn nu teruggekomen

Krijgen zelfs een prominente plaats

Ook al waren zij wat tegendraads

Wie had dat durven dromen?

 

Een hervorming van de politiek

zien wij echter nu nog niet

Kiezers dienen nog te wachten

tot een aantal tegenkrachten

zich in de verkiezingstijd

uitkristalliseren in beleid

 

Of zullen nieuwe initiatieven

hun momentum gaan verliezen?

Een vertaling naar beleid

stuit op menig moeilijkheid

 

Prijzenswaardige ideeën

ondervinden vaak problemen

als zij de arena gaan betreden

Politiek is vaak weerbarstig

En successen zijn vaak lastig

 

Er zijn altijd tegenkrachten

die hun kans afwachten

om beleid te torpederen

en een nieuw elan te weren

 

De tijd zal het ons leren

of de tegenstand verstomt

en er een hervorming komt

Nieuwe stemming in de politiek

brengt de opkomst naar een piek

 

En een grotere betrokkenheid

geeft ook meer gelegenheid

tot een uitgebreider draagvlak

met mogelijk meer zeggenschap

voor wat er omgaat bij het volk

en wie dit adequaat vertolkt