Wij geloven in systemen; De schat; Licht en openheid, dichterlijke reflecties bij het personalisme

Civis Mundi Digitaal #139

door Piet Ransijn

https://airecht.nl/kunstmatige-intelligentie.

De ziel is verdwenen. Wij zijn verbonden met systemen

 

 

Wij geloven in systemen             2023 10 22 N a v Martin Buber en Emmanuel Levinas

Piet Ransijn

 

Een kaal bestaan bevalt mij niet

waarin je nergens goden ziet

Het wordt geregeld door systemen

die ons zeggenschap ontnemen

en een bloedeloze wereld geven

zonder ziel en zonder leven

 

De levende natuur wordt opgevreten

door de allesoverheersende systemen

die de wereld ook zijn  ziel ontnemen

De wereldziel is teruggetreden

naar een rijk van oude beelden

 

Zoals ook de geesten en de goden

uit ons leven zijn gevloden

in een kaal en rationeel bestaan

dat een godenrijk beziet als waan

 

Ook de God die ooit almachtig was

en de zieke mensen soms genas

is uit ons leven teruggetreden

als een beeld uit het verleden

 

Wij geloven heilig in systemen

Hebben nieuwe goden gecreëerd

Ons leven wordt erdoor gedomineerd

De hogepriesters zijn techneuten

die systemen moeten ondersteunen

 

Men zoekt zijn heil in technofix

In het religieuze ziet men niks

Dat is een erfenis uit het verleden

toen de mensen nog een geloof beleden

 

Tegenwoordig gelooft men niks

behalve wetenschap en technofix

Die moet ons redden van de ondergang

en is daarom van groot belang

 

Wetenschappers zijn in onze tijd

de nieuwe priesters  van de mensheid

Ze geven deels de politiek een legitimiteit

en ons wereldbeeld een rationaliteit

Het beleid wordt doorberekend

voordat de regering ervoor tekent

 

De wereld is gerationaliseerd

Ons geestesleven is geseculariseerd

God wordt nauwelijk meer vereerd

De wereldziel is ook verdwenen

ten gunste van de regelende systemen

 

Technische constructies en modellen

die aan ons precies vertellen

hoe de wereld in zijn werk gaat

zonder dat een god zich ermee inlaat

en hoe de wereld naar de knoppen gaat

 

Door mensen structureel geschonden

gaat de wereld geleidelijk ten onder

De wetenschap en de techniek

doen de wereld zo teniet

 

We hebben eerbied nodig voor de aarde

en een leven volgens oude waarden

die voorheen religies boden

naast de rituelen, god en goden

 

Een groot deel van de mensheid

is een anker en een kader kwijt

en doolt stuurloos in het rond

langs een onvermijdelijke afgrond

Of zullen oude waarden weer herrijzen

en aan ons een uitweg wijzen?

 

*Zie Max Weber tegen het eind van Wissenschaft als Beruf:

“Vele goden rijzen uit hun graven; ze zijn onttoverd en nemen daarom vorm aan als onpersoonlijke gestalten [nl. systemen].  Ze streven naar macht over ons leven en hervatten hun eeuwige strijd met elkaar... Onze beschaving brengt ons ertoe  deze strijd duidelijker onder ogen te zien.”

 

https://wesleyvaders.nl/spiritueel-ontwaken-7-tips-om-je-innerlijke-licht-te-ontdekken/

Op zoek naar het licht in een donker bestaan

 

De schat             2023 10 11/12

 

Iedere persoon draagt in zijn hart

een uiterst waardevolle schat

Maar hij wandelt door het leven

zonder naar de schat te streven

Alsof hij er geen erg in had

 

Hij lijkt de schat vergeten

of zoekt hem buiten zich

Dolend in het duister van zijn leven

niet gericht op het innerlijke licht

 

De rijkdom van het innerlijke licht

dat aan alles in het leven

zijn aanwezigheid kan geven

onttrekt zich aan zijn zicht

 

Want zonder het bewustzijn

zou niets voor ons aanwezig zijn

Zonder deze innerlijke schat

had ons leven geen betekenis gehad

 

Het zou er simpelweg niet zijn

zonder schat van het bewustzijn

Koester daarom in je hart

de waarde van die schat

 

               **********

 

Een vreugdevol aanwezig zijn

in het licht van het bewustzijn

heeft een speciale waarde

voor ons leven hier op aarde

 

Het krijgt het een ander aangezicht

als het oplicht in het innerlijke licht

De schat die binnenin te vinden is

geeft ons een belevenis van ‘bliss’

 

Een diepbeleefd geluksgevoel

geeft ons leven zin en doel

Het is geluk dat binnenin aanwezig is

De wijzen duiden het als ‘bliss’

 

Het is een kenmerk van de ziel

dat de moderne mens ontviel

in zijn veruiterlijkt geworden leven

dat alleen beperkt geluk kan geven

 

De schat ligt binnenin

en niet in uiterlijk gewin

We dienen dus stilaan

de weg naar binnen te begaan

 

 

Licht en openheid          2023 10 26

 

Als het donker om ons heen is

in een wereld vol met droefenis

waarin mensen vreemde wegen gaan

en elkaar naar het leven staan

is het zaak de blik naar binnen

toe te keren en ons te bezinnen

 

Ons toe te keren naar het licht

dat ieder mens verlicht

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

Een onbegrensde openheid

waarin het hemelse gedijt

Waar licht schijnt in de duisternis

die dan niet schadelijk meer is

 

Zolang wij mensen nog verstoken zijn

van dit alomvattende bewustzijn

dolen wij nog rond in duisternis

waar wat we zoeken niet te vinden is