Verkiezingen, Recente politiek, Linke Linkse politiek, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

https://nl.linkedin.com/pulse/waarom-tuinen-we-toch-steeds-de-verkiezingsretoriek-marcel-kolder

 

De verkiezingen 2023 11 24

 

De hedendaagse politiek

verwordt tot retoriek

Wie het minst te zeggen heeft

en het meest te denken geeft

de meeste mensen kan verpozen

die wordt het meest verkozen

 

In het politieke stijdgewoel

wint het ongezonde volksgevoel

het van een substantieel verhaal

in rationele duidelijke taal

 

Het ongenoegen van het volk

hangt als een donkere wolk

over de verkiezingsuitslag heen

Het gezond verstand verdween

De weloverwogen kiezer

lijkt een grote verliezer

 

Voordat men zijn stem uitbracht

hebben velen lang gewacht

Men stelde veelal zijn besluit

tot het laatste moment uit

 

Het is zo moeilijk te voorspellen

waartoe de mensen overhellen

De uitslag heeft ons allemaal verrast

en ook iedere peiling overklast

 

Toen de eindspurt nog werd ingezet

heeft men op een ander paard gewed

Het werd rechtsom ingehaald

en de links gerichte kiezer baalt

 

De hedendaagse politiek

lijkt soms een beetje ziek

Met tientallen kleine partijen

terwijl er maar een paar gedijen

 

Men beschimpt de Haagse kliek

in pathetische verkiezingsretoriek

Waar men zelf ook onbetwist

al vele jaren deelgenoot van is

Dit laat de constructieve inzet

van veel Kamerleden onverlet

 

De vele huidige problemen

die tot dusver onoplosbaar schenen

vragen van ons allen samen

een constructieve stellingname

Geen verkiezingsretoriek

maar constructieve politiek

 

Na jaren oppositie

Gloort er nu een toppositie

Krijgen we een nep-regering

na menige onterende bewering?

 

Donkere wolk boven ons gave land

 

De recente  politiek         2023 11 26

 

De Nederlandse kiezer

lijkt de grote verliezer

Zelden was er in den lande

zo’n wijdverspreide schande

 

En velen zullen het beamen

dat we ons nu moeten schamen

voor het wijdverbreide ongenoegen

waardoor kiezers zich misdroegen

 

Het land lijkt uit zijn voegen

De bevolking voelt zich klem

en schoot door zijn rem

verheft zijn tegenstem

 

De gevoelens van het volk

lijken op een donkere wolk

waaruit nu de regen valt

die bij velen tegenvalt

 

Wat is er aan de hand

in ons anders gave land?

Vanwaar de tegenstand?

Ons land lijkt Nederland niet meer

na het jarenlange wanbeheer

 

Veel vertrouwen in de politiek

is er ogenschijnlijk niet

Een typische tegenpartij

ging alle andere voorbij

 

Waar blijft de Nederlandse

veelgeroemde tolerantie?

Blijft ons land bestuurbaar

na zo’n negatief gebaar?

 

Een protest liet zich nu horen

van mensen die het zicht verloren

op de Nederlandse politiek

en de veelbesproken Haagse kliek

 

Veelal mensen zonder kansen

die zich in verzet verschansen

in het uiterst rechtse blok

zoekend naar een zondebok

 

De politiek staat voor het blok

Vluchtelingen zijn de klos

wat ook de formatie wordt

Tegenstand werd opgevoerd

 

Het volk heeft zich geroerd

En de de uitslag is beroerd

Een ongekend schandaal

na een onoprecht verhaal

 

De retoriek was zeer gehaaid

Jarenlang werd haat gezaaid

De bevolking werd gepaaid

en menig opponent genaaid

 

De verandering van toon

was voor velen ongewoon

en toonde zich nu eindelijk

wat meer verantwoordelijk

 

De kiezer echter lijkt bedrogen

gezien bestuurlijk onvermogen

van de rechtse winnende partij

De malaise lijkt nog niet voorbij

 

Ons land lijkt moeilijk bestuurbaar

Hoe komt een coalitie voor elkaar?

Is ultrarechts nu geen bezwaar

in ons ooit zo tolerante Nederland?

 

De tegenstelling tussen stad en platteland

leek nog nooit zo sterk in Nederland

Hoger opgeleiden trekken naar de stad

Op het platteland komt dan de klad

 

Aan voorzieningen groeit een tekort

dat mettertijd steeds erger wordt

Maar ook in vele grote steden

zijn er velen die niet weten

wat hun perspectieven zijn

 

Niet alleen op politiek terrein

De burger voelt zich letterlijk ontheemd

Van de landelijke politiek vervreemd

En aan huizen is een groot tekort

dat maar langzaam ingelopen wordt

 

Door het toegenomen ongeduld

krijgen allochtonen vaak de schuld

Men zoekt dan naar een kapstok

een verklaring en een zondebok

en de allochtonen zijn de klos

 

Nederland lijkt Nederland niet meer

en verloor de veerkracht van weleer

De saamhorigheid van constructief beleid

lijkt men vaak in de provincies kwijt

 

Politiek lijkt minder op de eigen plicht

dan tegen allochtone anderen gericht

Met de coalitievorming in de maak

wacht de politiek een zware taak

 

Een tegenstem vertalen in beleid

geeft een tegenstrijdigheid

Het bestuurlijk onvermogen

moet er nu aan geloven

 

Roepen dat het beter kan

en spelen op de man

is iets anders dan beleid

dat nu eens hout snijdt

 

Er wacht ons een spannende tijd

zonder zicht op wijs beleid

Onze natie lijkt zijn anker kwijt

Ons land lijkt Nederland niet meer

met zijn tolerantie van weleer

 

Werd naar binnen toe gericht

en verwisselde een ruimer zicht

Het pretentieuze gidsland

lijkt niet langer tolerant

Met name op het platteland

 

Maar in vele grote steden

is het erfgoed van het verleden

nog niet geheel verdwenen

en leeft het tot op heden

 

De tegenstem is nauwelijks vernomen

in de steden waar de meeste allochonen

tussen autochtone burgers wonen

Waar de tolerantie is gebleven

en juist nu weer op kan leven

 

Ondanks alle woningnood

bleef de veerkracht groot

Ons land wordt weer herboren

Is zijn ziel nog niet verloren

 

Wat gebeurde lijkt een zuivering

en een soort van volksoproer

met een demagoog aan het roer

Het geeft een zekere huivering

die ons wakker schudt

 

Van de weeromstuit

daagt dit ons ook uit

Nederland zit in de put

Ons land staat nu voor schut

Help ons land eruit!

 

 

Linke linkse politiek        2023 11 26

 

De linkse politiek brengt het niet ver

en al jaren niet meer populair

Gedeeltelijk lijkt dat niet fair

Want wat heeft links verkeerd gedaan?

 

Zij lijkt begaan met ons bestaan

Ook om ons voortbestaan

Het rechtse populisme

waagt zij te betwisten

 

De val van het communisme

verzwakte ook het socialisme

De val van de Berlijnse muur

temperde het linkse vuur

 

Links had het verbruid

Een neoliberaal geluid

kwam de politiek goed uit

Een golf van deregulerng

bevorderde privatisering

 

De verzorgingsstaat

werd erdoor geschaad

Van de wieg tot het graf

aan de bedelstaf

 

Jarenlang belastig betaald

Maar de zorg werd afgeschaald

Op vele fronten was tekort

Men heeft geld niet opgepot

 

Het werd al tijdens ons leven

met bakken uitgegeven

Dat kwam niet door allochtonen

die hier kwamen wonen

 

Gebrek aan preventief beleid

heeft tot ongezond gedrag geleid

Supermarkten vol met troep

doen een mens geen goed

Evenmin als ketens fastfood

 

Kreeg een neoliberaal beleid

onze steun niet voor te lange tijd?

Heeft zij haar oude achterban verlaten

door zich met de allochtonen in te laten?

 

De onderklasse van de maatschappij

werd van die betrokkenheid niet blij

en is naar andere partijen uitgeweken

Een linkse kans was toen verkeken

 

Een groot deel van het volk

zocht toen een andere tolk

die haar wel en wee vertolkte

en haar reserve tegen andere volken

 

Er was voldoende werkgelegenheid

Maar vele economen zullen het beamen

dat er een concurrentie was om banen

Het ging ten koste van de zekerheid

en bracht het volk soms in verlegenheid

 

Het volk heeft vaak een xenofobe neiging

en ziet de allochtonen als bedreiging

Milieu en markt heeft links verdeeld

Haar achterban werd opgedeeld

En links heeft zo zijn kans verspeeld

 

In plaats van ongeschoolden

omarmde links de seksueel verdoolden

het ging om vrijheid en identiteit

en minder om bestaanszekerheid

 

Het gaf een andere achterban

Het leek soms wel een rataplan

een bont gezelschap van misdeelden

waar links zijn kansen mee verspeelde.

bij zijn oude laaggeschoolde achterban

 

De onderkant van de maatschappij

houdt niet van nieuwlichterij

Maar houdt het liever bij het oude

dan op nieuwe normen te vertrouwen

 

Ook het plukken van haar veren

door zich naar de markt te keren

was een breuk met oude politiek

Maar velen steunden dat niet

 

Nu zit links met de gebakken peren

niet bij machte om het roer te keren

Kwam de verrechtsing van het land

mede door de linkse politiek tot stand?

 

Door distantie van zijn oude doelgroep

verkwanselde de linkse politiek haar erfgoed

Dat viel bij een grote groep beslist niet goed

Niemand weet meer waar het heen moet

 

Vooral de linkse kiezer

lijkt nu de grote verliezer

De overwegende proteststem

zet andere de partijen klem

 

Het volk wacht nu al lange tijd

op een constructief beleid

De kans dat het gaat komen

lijkt zienderogen afgenomen

 

Is links na al dit wankele beleid

dat velen zien met een gevoel van spijt

wel op regeren voorbereid?