Het bewustzijn dat wij zijn; Onbegrensd bewustzijn, dichterlijke reflecties bij Emmanuel Housset

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

https://www.nieuwwij.nl/opinie/van-verstikkende-waarheidsclaim-naar-verrijkende-openheid/

 

Het bewustzijn dat wij zijn          2023 11 10 N a v Emmanuel Housset

 

Ons leven lijkt op een ontdekkingsreis

en beweegt zich door een openheid

In een steeds veranderend bestaan

nemen wij steeds andere vormen aan

 

Het immer identieke zelfbewustzijn

dat wijzelf in diepste wezen zijn

tijdens onze reis onszelf gebleven

in een immer voortwegend leven

 

Wij lijken op een vormeloze openheid

van een bewustzijn buiten ruimtetijd

Wij zijn daarbij wat steeds weer wordt

en lijken op de wording van een god

 

Telkens anders gaan wij door de tijd

en al die tijd zijn wij onszelf gelijk

Wij bewegen door een onontdekt terrein

waar wij steeds onszelf gebeleven zijn

 

Door ons ongeziene zelf geleid

door een telkens nieuwe openheid

een onbekend en toch vertrouwd terrein

van een grenzeloos bewustzijn dat wij zijn

 

 

Grenzeloos bewustzijn                   2023 11 10

 

Wij leven, bewegen en zijn

in onbegrensd bewustzijn

We zijn erin geboren en getogen

Het ligt voorbij ons denkvermogen

 

We zijn ervan vervreemd geraakt

En hebben ons eruit bewogen

Hebben ons te druk gemaakt

om wezensvreemde zaken

die ons niet gelukkig maken

 

We zijn gevangen in de strik

van een immer denkend ik

en willen ons ervan bevrijden

door dit ik te overschrijden

 

In onze diepste wensen

verlangen talloos vele mensen

naar een bewustzijn zonder grenzen

en zoeken het in drugs en alcohol

Dit biedt ons slechts een surrogaat

dat ons gevangen in verlangen laat

 

Haast niets is ons te dol

om grenzen te doorbreken

We blijven meestal steken

en raken erop uitgekeken

 

Ook in natuurbeleving

zoeken we vereniging

of in een intiem samenzijn

Voor de meeste mensen

blijft het onbegrensde

toch onbekend terrein

 

We reiken naar de sterren

en zien hun licht van verre

Geboeid door onbekende regionen

waar we nog niet kunnen komen

 

Het grenzeloze licht ligt binnenin

De wijzen zeggen ons: keer in!

Je kunt je naar het onbegrensde neigen

en grenzen van het denken overstijgen

in een stille diepte binnenin

De wijzen zeggen ons: keer in!