Carte blanche, Diepe slaap, Ontmenselijkt, Wat is waardigheid, bewerkte citaten over israël en Palestina

Civis Mundi Digitaal #140

door Jan Chris Jansen

                                                         Carte blanche

 

                              Onderscheid maken tussen Joden en Israël is cruciaal

                                          Om hedendaags antisemitisme af te

 

                              Sluiten van brandstof. Het benoemen van schendingen

                                           Van mensenrechten door Israël is

                              Geen antisemitisme. Onderdrukking van Palestijnen

                                           Veroordelen is geen Jodenhaat.

                              Uit angst voor het A-woord geven westerse landen

                                           Israël carte blanche voor een zelf-

                              Verdediging die de omvang heeft van een onbegrensde

 

                                           Wraakoefening. Het oneindige

                              Lijden van het Palestijnen is een onrecht dat haat wekt.

 

                                                                  */*

                                           Marcia Luyten  De Volkskrant   

                                                         di 31 okt 2023

 

                                                         Diepe slaap

 

                               Hamas, de Qassan brigades en het verzet hebben  

                                       De wereld uit een diepe slaap wakker

                               Geschud. Het moest niet alleen een clash worden.

 

                                       We zijn erin geslaagd de Palestijnse

                               Kwestie weer op de kaart te zetten. Ons doel is

                                       Niet om Gaza te besturen en het te

 

                               Voorzien van water en electriciteit. We hebben

                                       Laten zien dat deze kwestie op tafel

                               Moet blijven. Nu heeft niemand in de regio rust.

 

                                                                  */*

                                        Khalal al-Hayya, politburo Hamas

                                           De Volkskrant  vrij 10 nov 2023

 

                                                         Ontmenselijkt

 

                                De Palestijnen zijn nu zozeer ontmenselijkt dat ook

                                              Als ze hun vermoorde kinderen

                                Voor de camera omhoog houden en ze aan de wereld

 

                                              Laten zien, er nog altijd mensen

                                Zullen zeggen dat ze voor de dood van hun kinderen

                                              Zelf verantwoordelijk zijn. Maar

 

                                Vergis u niet: onder onze ogen ontrolt zich in Gaza

                                              Een genocide en de Palestijnen

                                Laten de wereld zien hoe deze er in de praktijk uitziet.

 

                                                                    */*

                                   Yara Hawari, Palestijnse denktank Al-Shabaka

                                                    NRC  vrij 17 nov 2023

 

                                                  Wat is waardigheid

 

                               Dus. Wat is waardigheid? Ik denk zoiets als dit:  

                                      Kinderen in Gaza schrijven hun eigen

                               Naam op hun lichaam. Dit opdat ze, als ze eenmaal

 

                                      Zijn gedood, geïdentificeerd kunnen

                               Worden. En families in Gaza? Die splitsen zich

                                      Deze weken op in delen: één deel

 

                              Blijft in de ene onveilige zône, een ander deel

                                      Trekt naar een andere onveilige zône,

                              Opdat wellicht één tak van de familie zal overleven.

 

                                                                 */*

                                     Ramsey Nasr, acteur, dichter en schrijver

                                             De Volkskrant  za 18 nov 2023