Jood en Palestijn: Investeren in vrede, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

https://www.grenzeloos.org/content/isra%C3%ABl-de-palestijnen-en-links

Jood en Palestijn              2023 11 14

 

Twee volken in één land

maken nu elkaar van kant

sinds joodse kolonisen

met de Palestijnen twisten

 

Moeten dan de Palestijnen

uit het land verdwijnen?

Alsof iedere Palestijn

een terrorist kan zijn

 

Zijn kinderen en vrouwen

ook niet te vertrouwen?

Een fractie van de Joden

ziet de Palestijnse noden

 

Het bestaan van terroristen

valt moeilijk te betwisten

Zolang er terroristen zijn

is de kans op vrede klein

 

De Palestijnen vechten

vele jaren voor hun rechten

zonder dat het beter gaat

Ze boeken weinig resultaat

 

Maar ook de joodse politiek

dient bepaald de vrede niet

Een mogelijke Palestijnse staat

zien zij als een bron van kwaad

 

Een innerlijke liefdeskracht

waarin ieder mensenleven

een stem zal zijn gegeven

overstijgt de politieke macht

 

Als ieder mens er echt mag zijn

hetzij joodsgezind of Palestijn

kan er perspectief op vrede zijn

 

Maar de Palestijnse terroristen

en ook veel joodse kolonisten

zullen deze visie gaan betwisten

 

Zolang hun haat en hun chagrijn

de harten vult van jood en Palestijn

kan er nog geen echte vrede zijn

 

ttps://paxvoorvrede.nl/nieuws/pax-en-duizenden-medestanders-roepen-politiek-op-investeer-in-vrede/

 

Investeren in vrede                        2023 11 02

 

Geschrokken van het bloedbad

roept nu iedereen maar wat

De meeste mensen zijn partijdig

En haast niemand kijkt onzijdig

naar de wetten van het karma*                                *karma betekent lettelijk handelen

in dit vreselijke menselijke drama

 

Ook een volk heeft zijn karma

Dat het op zich heeft geladen

door de som van al zijn daden

Waarbij het om dit principe draait

Men zal oogsten wat men zaait

 

Wie wind zaait oogst storm

in de ene of de andere vorm

Wie onderdrukt oogst opstand

en krijgt mensen tegen zich gekant

Schept men echter vrede

dan verzacht men het verleden

 

Karma is de som van  alle daden

die zijn als het ware opgestapeld

en gegiiftigd met een dynamiek

die men in de consequenties ziet

Het gist en bruist en reageert

zoals de observatie leert

 

Zoals al vaker is gesteld

leidt geweld tot meer geweld

Het kan zelfs gaan ontaarden

in een oorlogshaard op aarde

Een vredelievend beleid

heeft de hoogste prioriteit

 

Er moet anders worden opgetreden

dan politici tot dusver deden

om de escalatie te doorbreken

De roep om menselijke waarden

klinkt haast overal op aarde

 

Er klinkt een roep om andere tijden

Niemand wil een volk zien lijden

Behalve doorgedraaide jihadisten

die verblind elkaar ophitsen

De meeste mensen willen vrede

 

Vergelding is geen goede reden

om een soort van vrede te doorbreken

Terwijl men om de ander rouwt

moet Gaza worden opgebouwd

in een aangenamer vriendelijker oord

in plaats van worden uitgemoord

 

 

Mensen hebben er geen perspectief

en leven er massaal in ongerief

Dit vormt een kweekplaats voor geweld

als een volk aanhoudend wordt gekweld

Want een mensonwaardig leven

kan alleen maar meer elllende geven

Die spiraal moet men doorbreken

 

Er is een ander antwoord

dan geweld en massamoord

De opbouw van een land

vraagt steun van onze kant

investeringen in vrede

om escalatie te doorbreken

 

Oog om oog en tand om tand

heeft nogsteeds de overhand

Wie kwaad met kwaad vergeldt

blijft ook zelf gevangen in geweld

Terwijl wie goed doet goed ontmoet

ook al is het land doordrenkt in bloed

 

Om het lijden te verzachten

zijn wij verplicht om alle krachten

in te zetten voor een nobel doel

vanuit medemenselijk gevoel

Aan de escalatie van geweld

moet paal en perk worden gesteld

 

De zorg voor onze medemensen

laat overal nog veel te wensen

De investering in geweld

kost de mensen hopen geld

dat niet voor andere doelen geldt

Men kan alleen geweld doorbreken

door investeringen in vrede