De mythe van Sisyphus, bewerkte citaten over het absurde

Civis Mundi Digitaal #141

door Jan Chris Jansen

                                                     Wat is het absurde

 

                                     Wat is het absurde? Het is die geslotenheid

                                           En die vreemdheid van de wereld,

 

                                     Het is de zonde zonder God. Buiten de geest

                                           Van de mens kan er niets absurds

                                     Bestaan. Zo eindigt het absurde evenals alles

 

                                           Met de dood. Zonder deze wereld

                                     Kan er echter niets absurds bestaan. En naar

                                           Deze elementaire maatstaf besluit ik

 

                                     Dat het absurde iets wezenlijks is en als mijn  

                                           Belangrijkste maatstaf kan gelden.

 

                                                                     */*

                                                         De absurde mens

 

                                     De absurde mens zegt ja en hij zal hardnekkig

                                               Volhouden. Er is geen lot zo erg

 

                                     Of men kan zich eraan onttrekken door het te

                                               Verachten. Hij weet zich heer en

                                     Meester over zijn lot. Dit universum lijkt hem

 

                                               Niet steriel of waardeloos toe.

                                     Elke korrel van deze steen, elke anorganische

                                               Scherf van deze in duisternis

 

                                     Gehulde berg, vormt op zichzelf een wereld.

                                               In de worsteling zelf, omhoog

                                     Naar de top, vindt een mensenhart voldoende

 

                                               Vervulling. We moeten in de

                                     Absurde mens Sisyphus een gelukkig mens zien.

 

                                                                    */*

                                                              Klaarheid

 

                                    Ik zei dat de wereld absurd was en liep daarmee

                                             Op de zaak vooruit. Deze wereld

 

                                    Is in zichzelf niet redelijk, dat is alles wat men er

                                             Over zeggen kan. Absurd is echter

                                    De confrontatie van het irrationele en het hevige

                                             Verlangen naar klaarheid, dat diep

                                    In het innerlijk van de mens op antwoord wacht.

 

                                             Is de absurditeit eenmaal erkend, dan

                                    Wordt zij de meest teisterende aller hartstochten.

 

                                                                    */*

                                      Morvan Lebesque  Albert Camus blz. 59-61

                                                  Vertaling:  Th. M. Cornips