Een tijd met weinig zekerheid, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #141

door Piet Ransijn

 

Een tijd met weinig zekerheid                    2023 12 08

 

In een kenterende tijd

is er weinig zekerheid

Er zijn maar weinig mensen

die nog ergens in  geloven

of toekomstig heil beloven

hoewel velen dat wel wensen

 

Donkere en lichte krachten

infiltreren de gedachten

die ons veelal tegenstreven

in een tegenstrijdig leven

Mensen zijn beïnvloedbaar

De gevolgen zijn vaak naar

 

Menig demagoog vertolkt

de gevoelens van het volk

Ongenoegen en onzekerheid

vertalen zich in politiek beleid

Mikpunt zijn de allochtonen

die in duizendtallen zijn gekomen

 

Er is tekort aan arbeidskrachten

Het eigen volk is niet bij machte

om de laagste banen te bezetten

maar wil allochtonen dit beletten

Een zekere mate van arbeidsmigratie

vervult een functie voor de natie

 

De Midden-Oosten politiek

van het Westen is al jaren ziek

Waardoor vluchtelingenstromen

telkens hierheen zijn gekomen

Voor de inval en bezetting van Irak

was de onderbouwing uiterst zwak

 

Bij de vele wereldproblemen

wordt de westerse schuld

maar al te graag verhuld

Het nieuws dat wij vernemen

is met rook en mist omhuld

 

Landen pleiten zich graag vrij

van hun aandeel in de hete brij

van oorlog, rampen en ellende

om zich tot een zondebok te wenden

Dat is steeds een ander volk of land

in een scheefgezet totaalverband

 

Waarin donkere en lichte krachten

in een tegenstrijdig streven

telkens heen en weer bewegen

En wij zijn nog niet bij machte

deze te verzoenen in ons leven

En er blijven steeds onzekerheden

waar we eigenlijk geen raad mee weten

 

Terwijl welbespraakte demagogen

daar remedies voor beloven

als een spreekbuis en een tolk

voor het ongenoegen van het volk

dat zich in onzekere en kenterende tijden

vaak door negatief gevoel laat leiden

 

Antwoord: zie bovenstaande afbeelding