Twee maten. dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #141

door Piet Ransijn

https://www.unicef.nl/nieuws/2023-11-13-levens-van-een-miljoen-kinderen-uit-gaza-hangen-aan-een-zijden-draad

 

Twee maten                      2023 12 21

 

Soms heeft men het wel in de gaten

Er wordt gemeten met twee maten

Een dode Jood is erger dan een dode Palestijn

of twee of drie of zelfs wel een dozijn

Het is historisch wel zo zwaar beladen

dat men gaat meten met twee maten

 

Zoals bij schrijnend dierenleed

waar bijna niemand wat van weet

In varkensfokkerijen, kippenbatterijen

megamelkveestallen, slachterijen

Of in de oorlog bij de ‘ondermensen’

Leed dat niemand anderen zou wensen

 

Om zich teweer te stellen

mag een land geen kinderen vellen

Geen land mag kinderen naar het leven staan

om de vijand zonder mededogen te verslaan

 

https://www.unicef.nl/nieuws/2023-10-10-kinderen-grootste-slachtoffer-van-geweld-in-israel-en-palestina