De geboorte van het licht, Kerstgedicht

Civis Mundi Digitaal #141

door Piet Ransijn


Rembrandt, De aanbidding van de herders, 1646. http://www.arendlandman.nl/2010/12/de-diepere-innerlijke-betekenis-van-kerst-de-geboorte-van-jezus-is-symbool-voor-de-geboorte-van-het-licht-in-het-hart-van-de-mens

 

De geboorte van het licht                              Kerstgedicht

 

De tijd van geloven is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

De tijd van volgen is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

 

Er is een innerlijk licht

dat ieder mens verlicht*                                   *Johannes 1:9

Het komt niet van boven

Je hoeft niet te geloven

Het was er vóór de ziel

op deze aarde viel

 

Het is een toebedeelde plicht*                         *Bhagavad Gita III-8

dit godgegeven innerlijke licht

te laten stralen op de aarde

In dit licht gaat alles stralen

Het waardeloze krijgt weer waarde

zoals dat staat in oude verhalen

 

Maar velen geloven niet meer

de grote verhalen van weleer

In duisternis is niet te duiden

wat die verhalen beduiden

Zoals het oude kerstverhaal

Het raakt ons allemaal:

 

De geboorte van het licht

dat ieder mens verlicht*                                   *Johannes 1:9

namen de mensen niet aan*                            *Johannes 1:10-12

Toen is het bij ons weggegaan

Achter sluiers van smart

verborgen in het hart

 

Tot het weer gewekt wordt

uit sluimerende duisternis

en sluiers van gemis

als de zoon van God

opnieuw geboren wordt

in iedere mensenziel

die ooit op aarde viel

 

Al voor het licht op de aarde kwam

was het er als een zachte vlam

en was dit licht de grootste schat

die God ons ooit gegeven had

Het licht van het bewustzijn

waardoor we zijn evenbeeld zijn*                     *Genesis 1:26-27

en in hem leven, bewegen en zijn*                   *Handelingen van de apostelen, 17:28. Gods is te beschouwen in termen                                                                                             van van hetzelde licht als het bewustzijn, dat in wezen goddelijk zou zijn