Milieubeleid; Zijn er kansen voor boeren? Dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #142

door Piet Ransijn

Waar gaat het heen? https://www.tln.nl/nieuws/tln-plaatst-kanttekeningen-bij-moedig-milieubeleid-eu/

 

Milieubeleid                   2023 12 16

Piet Ransijn

 

Het milieu en het klimaat

is iets dat ons allen raakt

Marionetten van het kapitaal

doen vrijblijvend hun verhaal

 

En de energietransitie

bestendigt hun positie

die mogelijk de richting gaat

van een surveillancestaat

 

Miljarden worden vrijgemaakt

voor een zaak die allen raakt

En de paladijnen van het kapitaal

gaan met de miljarden aan de haal

 

Bij de burger wordt gecontroleerd

hoeveel energie hij consumeert

Terwijl vervuilende bedrijven

jarenlang vervuilen blijven

 

En het Europese parlement

heeft glyfosaat licenties toegekend

Een lobby van vervuilende bedrijven

mag ons niet de wet voorschrijven

 

De verstrengeling van politiek

met een mondiale ondernemerskliek

maakt het mondiaal beleid al jaren ziek

De onafhankelijkheid van het beleid

lijkt in nog veel meer gevallen kwijt

 

Het milieu werd handelspolitiek

en de burger die vertrouwt dat niet

Het handelen in duurzaamheid

wordt een speerpunt van beleid

 

Terwijl vervuilende bedrijven

voorlopig nog vervuilen blijven:

Tata Steel en olieraffinaderijen

megastallen, varkensmesterijen

 

Het vertrouwen in de overheid

lijkt bij menig boer en burger kwijt

De overheid heeft al te vaak gefaald

en beoogde doelen niet gehaald

 

https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/coalitie-van-milieu-en-gezondheidsorganisaties-eist-gespierder-milieubeleid.html

 

Het wachten is op nieuw milieubeleid

totdat het water aan de lippen staat

en de wereld naar de knoppen gaat

Of ook misschien een surveillancestaat

ongemerkt er langzaam komen gaat

 

Het milieu is ieders zaak

Dat geldt ook voor het klimaat

Als wij maar consumeren blijven

zullen de bedrijven produceren blijven

De spullen die wij consumeren

zullen zij beslist niet reduceren

 

Gevraagd: een consument

die bewust en consequent

zijn producten consumeert

en ook drastisch reduceert

Daarbij let op duurzaamheid

en een consequent milieubeleid

 

https://www.natuurmonumenten.nl/provincies/utrecht/nieuws/nieuwe-wetgeving-kan-duurzaam-boeren-aantrekkelijk-maken

 

Zijn er kansen voor boeren?      2024 01 28 

 

Boeren zijn weer horigen geworden

Het agrarische bestel is niet in orde      

Met schulden tegen wil en dank

zijn ze onderhorig aan de Rabobank

 

De agrochemische bedrijven

oroberen ook de boren in te lijven

Kunstmest, krachtvoer, landbouwgif

gebruiken heel veel boeren grif

 

Vele boeren zitten klem

Op productie zit een rem

Het milieubewustzijn groeit

dat de omzet snoeit

 

Goede raad is duurzaam

willen boeren voortbestaan

want vervuilende bedrijven

kunnen echt niet blijven

 

De overheid wil investeren

om de setcor te saneren

steeds meer ecologische bedrijven

komen langzaam bovendrijven

Milieubewuste boeren mogen blijven

 

Verruiming van het ecologische bewustzijn

kan voor boeren ook een uitweg zijn

mits de marges voor hen gunstig zijn

De overheid schept mogelijkheden

Heeft ook heel wat te besteden

 

Het ecologische bewustzijn

en de kansen die er zijn

bepalen hoe bedrijven

in de running kunnen blijven

 

De toekomst van modern bedrijfsbeleid

ligt steeds meer in duurzaamheid

Niet in agrochemische bedrijven

die proberen boeren in te lijven

 

En de boeren juist blameren

door protest te entameren

Hun invloed zal beperkt zijn

door het groeiende bewustzijn

van de levende omgeving

en de waarde van natuurbeleving

 

https://www.zaaq.nl/agrarisch/genoeg-kansen-voor-boeren/