Driehoeksliefde; Camus en Sartre, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #142

door Piet Ransijn

Camus met vrouw en hun tweeling https://nl.pinterest.com/pin/732679433102955368/

 

Driehoeksliefde              2023 11 23

 

Camus was polygaam

Hij had meerdere geliefden

en hij had een grote liefde

Zijn vrouw trok zich dat aan

 

Zijn liefde had een zekere diepte

in een meestal polygaam bestaan

Het bracht zijn vrouw in het nauw

maar hij koos toch voor zijn vrouw

 

Want hij bleef zijn hele leven

ook om vrouw en kinderen geven

Op zijn manier bleef hij hen trouw

en nam zijn vaderlijke taken nauw

 

Er bleef tegelijk een andere vrouw

Die weg ging en weer terugkwam

Hoewel hij tijdelijke afstand nam

bleef zijn liefde branden als een vlam

 

Want ook de grote liefde

die zijn vrouw ontriefde

bleef hem parten spelen

en dat kon hij niet verhelen

 

Tijdens zijn kortstondig leven

hebben zij wel 1000 brieven geschreven

Want hij zag zijn grote liefde niet zo vaak

Op zijn sterfdag had hij nog een afspraak

 

Zijn vrouw had al vernomen

dat hij toen was omgekomen

En zij was compleet van streek

toen hij al overleden bleek

 

Hij had toen ook een lunchafspraak

En leek daarbij aanvankelijk verlaat

Zijn vriendin zat toen te wachten

en had zo haar gedachten

 

Toen hij toch niet op kwam dagen

begon zij zich vast af te vragen

waar hij ergens was gebleven

Hij was toen niet meer in leven

 

Heeft zij toen vernomen

dat hij al was omgekomen

bij een onfortuinlijk ongeluk?

Dat bracht ook haar van stuk

 

Want zij had hem innig lief

in een liefde zonder perspectief

Hun liefde ging per brief

Zo’n twaalfhonderd brieven

getuigen van hun liefde

 

 

 

Camus en Sartre            2023 12 16

 

Je bent voor Sartre of Camus

Of is dit onderscheid te cru?

Kan het ook niet allebei?

Waarom enkel één partij?

 

Wat bepaalt hun divergentie

behalve literaire concurrentie?

Sartre had niets met een religie

Camus had wel een religieuze visie

 

Beiden geloofden niet in God

Zagen mensen in een zinloos lot

Waarbij men zelf een zin moet geven

aan een perspectiefloos zinloos leven

 

Camus veronderstelde een essentie

Sartre slechts de menselijke existentie

Een open in de wereld zijn

zonder kern in hun bewustzijn

 

Camus zag ook een dieper zijn

Een soort van menselijke aard

Ieder mens is een vermogen waard

Een bron van menselijke waarden

waaromheen zich mensen schaarden

 

Mensen zijn behept met solidariteit

Niet alleen met individualiteit

Camus liet ook het menszijn open

maar bleef in een essentie geloven

 

Een soort van kern in ieder mens

Maar ons begrip is te begrensd

om dit eigen wezen in te vullen

Onzekerheid blijft ons omhullen

 

Een mens blijft een mysterie

dat niet bepaald is door materie

Een mens heeft een onzeker lot

dat door hemzelf bepaald wordt

Want ook Camus erkent geen God

 

Sartre was zijn leven lang een communist

Iedere ideologie verwierp Camus beslist

Terwijl hij eigenlijk niets zeker wist

Hij was zijn leven lang aan het dolen

Tussen moeilijk te verzoenen tegenpolen

 

Hij zocht een gulden middenweg

Maar dat bekwam hem veelal slecht

en werd zelden goed begrepen

Vele mensen zijn benepen

 

Ze kiezen meestal snel partij

en gaan voor hun eigen gelijk

Terwijl Camus onzeker bleef

zolang hij heeft geleefd

 

Zoekend naar de juiste maat

die anderen in hun waarde laat

Terwijl hij ongeacht hun achtergrond

achter al zijn medemensen stond

Achter menselijke waarden

voor alle mensen hier op aarde