Agrilobby, citaat

Civis Mundi Digitaal #143

Een derde van de Europese begroting gaat naar landbouw, terwijl de landbouwsector goed is voor 1,4 procent van de bbp. Van alle EU landen krijgt Frankrijk het meest: een zesde. En raad eens wie daar vooral van profiteren? Grote boerenbedrijven. Want hoe meer hectare je hebt, hoe meer je krijgt. Geen wonder dat het aantal kleine boren afneemt. De grootste klant van de Europese landbouwsubsidies is de agribusiness.... De boerenprotesten... zijn eerder een goed getimede driftbui van een geprivilegieerde klasse. dan de desperate noodkreet van keuterboertjes die elke koe bij naam kennen... Er zijn amper keuterboertjes meer.” 

“Brusselse ambtenaren... maken voorstellen om minder landbouwfondsen aan de agribusiness te geven en meer aan kleine boren die het wèl nodig hebben... Nationale leiders staan allemaal onder druk van de agrilobby. Ze weten als ik grote boeren de waarheid vertel – namelijk dat je niet èn kunt profiteren van de vrije landbouwmarkt èn je hand kunt ophouden bij de overheid als het even tegenzit. – stemmen ze de volgende keer op Bardelia [extreem rechts]. En niet alleen zij, maar ook veel burgers die niet weten hoe het zit en in Bardelia’s kulargumkenten trappen over elite versus arme boertjes.... Resultaat: de agrilobby heeft de politiek bij de strot en drijft kiezers in de armen van radicaal rechts. De kleine boer heeft het nakijken. Het Europese landbouwbeleid moet op de schop, en wel nu.”

Caroline de Gruyter, ‘Benarde boer? Nee, Agrilobby chanteert EU’ NRC 3 feb 2024