Vergroening van de landbouw, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #143

door Piet Ransijn

https://greenportwestholland.nl/save-our-planet-educatief-spel-over-circulaire-en-biobased-economie/

 

Vergroening van de landbouw  2024 02 27

 

Boeren lijken middenstanders

maar zijn vaak ook anders

Meer primair in hun reactie

komen ze pardoes in actie

Bij velen loopt het niet zo’n vaart

Protesteren ligt niet in hun aard

Boeren dragen graag hun steentje bij

aan een meer gezonde maatschappij

 

Boeren hebben veel te danken

aan de agrolobby en de banken

Maar de intensieve landbouw

brengt veel boeren in het nauw

 

Kleine biologische bedrijven

hebben moeite om te blijven

Het accent in  onze tijd

ligt op duurzaamheid

 

Intensieve dierenhouderij

draagt daartoe bepaald niet bij

De productie moet omlaag

Hoe dat kan, dat is de vraag

 

Er wordt maar zelden aangegeven

hoe de boeren kunnen overleven

als de consumentenprijzen

op hetzelfde prijspeil blijven

 

Vele mensen hebben geen vermoeden

wat het kost om iedereen te voeden

Het valt niet langer te verbloemen

dat de landbouw moet vergroenen

 

Wordt zij  op een andere leest geschoeid

dan zijn daar hoge kosten mee gemoeid

Door vergroening zullen voedselprijzen

met de kosten mee gaan stijgen

 

Is de consument in deze tijd

daar wel toe in staat en ook bereid

om meer in voeding te gaan investeren

en de boeren mee te helpen transformeren?