In memoriam Dries van Agt, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #143

door Jan Chris Jansen

                                               Kabouterkoning

 

                           Ik heb deze job niet gezocht noch nagestreefd.

                                    Het was eenzelfde soort vreugde

 

                           Als ik reeds beleefde toen ik vijf jaar oud was

                                    En in de kleuterklas aangewezen

                           Werd als kabouterkoning van het groepje dat

 

                                    Een sprookje zou mogen opvoeren

                           Tot vermaak van de jubilerende burgemeester.

 

                                                           */*

                              Dries van Agt over CDA-lijsttrekkerschap

                                    John Kroon  NRC  vrij 9 feb 2024

 

                                                     Rolmodel

 

                           Mensen die opkomen voor de Palestijnse zaak,

                                 Zoals bij demonstraties, ondervinden

                           Veel steun van Dries van Agt. Door zijn broze

 

                                 Gezondheid is hij de laatste jaren in

                           Persoon misschien afwezig geweest, in zijn

                                 Missie was hij juist wel aanwezig.

 

                           Hij wist zoveel mensen te mobiliseren en te

                                 Inspireren. Als een voorbeeld en als

                           Een rolmodel zal hij bij ons blijven voortleven.

 

                                                            */*

                              Yousef Assad, D66-raadslid te Den Haag

                                             Trouw za 10 feb 2024

 

                                                  Ziekmelding

 

                               Amice, mijn corpus is in staking gegaan.

                                    Vergeef me dat ik daarom thans

                               De steven wend naar moeder de vrouw in

                                   Nijmegen in plaats van naar mijn 

                               Onverwoestbare broodheer in het Catshuis.

 

                                                          */*

                                       Dries van Agt (1932- 2024)

                                            NRC  vrij 9 feb 2024