Gidsland, extremisme, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #144

door Piet Ransijn

https://www.abu.nl/kennisbank/inclusieve-arbeidsmarkt/nederland-is-een-gidsland-voor-publiek-private-samenwerking/ Het gidsland lijkt de richting kwijt

 

Gidsland                          2024 02 11

 

Het gidsland lijkt in een moeras gezonken

waar ooit hoopvolle beloften klonken

Het zelfgeschapen platteland

verliest het onderling verband

tussen stad en platteland

 

De grote en de middelgrote steden

zitten vol met minderheden

die daar geen problemen geven

als ze daar in vrede kunnen leven

 

Maar de socialisatie

van de nieuwe generatie

is vaak problematisch

Jonge mensen willen vrij zijn

en doen water bij de wijn

 

De jeugdige ambities

botsen met tradities

Het bruist van leven in de stad

In het geloof komt dan de klad

 

Normen neemt men minder nauw

in relaties tussen man en vrouw

Er blijven veel onzekerheden

waar ze niet goed raad mee weten

 

Geregeld geeft dat ook problemen

die je niet eenvoudig weg kan nemen

En in grote delen van het land

komt er steeds meer tegenstand

 

De woningmarkt staat onder druk

Vluchtelingen krijgen lik op stuk

Er is geen plaats voor in ons land

Men is tegen hen gekant

 

Voor vluchtelingen is het perspectief

een hopeloze weg vol ongerief

Er zijn hier al genoeg problemen

met de eigen minderheden

 

Teveel allochtone criminelen

die in supermarkten stelen

En van kwaad tot erger gaan

in een criminele loopbaan

 

In ons land zijn meer problemen

die tot dusver onoplosbaar schenen

De natuur is niet bestand

tegen de vervuiling van het land

 

Minder stikstof valt niet mee

Kan alleen met minder vee

De uitstoot van de veebedrijven

kan op grote schaal niet blijven

 

Reductie is tot dusver uitgebleven

Boeren willen immers overleven

Dat geeft onrust op het platteland

met een echo in het hele land

 

Burgers weten niets van dierenhouderij

Mensen kiezen vaak vanuit gevoel partij

Minder vlees en biologisch consumeren

helpt om anders te gaan produceren

 

Nu problemen vaak de pan uit rijzen

is het tijd voor andere levenswijzen

Meer gericht op duurzaamheid

gelijkheid en rechtvaardigheid

 

We kunnen enkel overleven

als wij kunnen samenleven

Met een ander zijn begaan

Niet elkaar naar het leven staan

 

Ook in arme landen wil men overleven

die we ook een toekomst moeten geven

Een wereld die gedijt in solidariteit

vraagt van ons een grote creativiteit

 

Inzet en een zekere bereidheid

tot soms offervaardigheid

Bereidheid iets meer uit te geven

zodat mensen elders kunnen leven

 

Door Fair Trade te selecteren

en ook biologisch produceren

Duurzaamheid in acht te nemen

met het oog op de milieuproblemen

 

Meer bewust en anders consumeren

schadelijke stoffen zeker weren

Gaan voor principiële waarden

ter bescherming van de aarde

 

In het rijk gevarieerde aardse leven

als de basis van ons eigen leven

‘wel te doen en blij te zijn’*                     *Bene agere et lactari – Spinoza

zou ons motto kunnen zijn

 

https://argan.nl/crash-course-rechts-extremisme-in-opkomst/

 

Extremisme mijden                     2024 02 11

 

Een regering met een rechtse kliek

is bepaald mijn eerste keuze niet

hoewel menigeen dat anders ziet

De besturing van ons land

loopt een beetje uit de hand

 

Hoe kan een leider zich beroepen

op de achterstelling van bepaalde groepen

als een uitweg uit problemen

die alleen maar toe gaan nemen?

 

Als de integratie verhoogd

en hun levenswijze wordt gedoogd

komt het veelal goed met allochtonen

die hier willen blijven  wonen

 

Maakt het uit hoe zij zich kleden

in een land met zoveel minderheden?

Het is goed dat zij geen varkens eten

om redenen die wij niet willen weten

 

Een ingetogen welbewuste levenswijze

valt in veel gevallen hogelijk te prijzen

Ons land vraagt politiek beleid

op basis van gelijkwaardigheid

realisme en rechtvaardigheid

 

Politici die principiële rechten

bij de allochtonen willen slechten

lijken niet geschikt voor een beleid

dat ons uit problemen leidt

 

Een extreme profilering

van de Hollandse regering

doet ons land geen goed

dat zich juist beheersen moet

 

En extremen moet verbinden

tussen allerlei gezindten

Met een rechtse meerderheid

raakt ons land juist zijn volkskarakter kwijt

van veedraagzaamheid en matigheid

 

In het midden van de politiek

ligt een uitweg in het verschiet

Met de middelste partijen

kan ons land weer goed gedijen

en zich van extreem gedrag bevrijden

 

De stem van heel het volk

wordt in het midden meer vertolkt

dan te rechter- of te linkerzijde

Extremen moeten wij vermijden

om het hele volk te kunnen leiden

 

De regeringsleider van een land

heeft met heel het land een band

Kunnen de gematigde partijen

niet veel beter onze natie leiden?