Een nieuwe cultuur; Oude en nieuwe zekerheden; Herrijzenis van Europa; Leegte, dichterlijke reflecties bij De uitgewiste horizon

Civis Mundi Digitaal #144

door Piet Ransijn

https://www.creativefabrica.com/nl/product/beautiful-happy-picturesque-charming-scifi-town-in-harmony-with-nature-26/

 

Een nieuwe cultuur         2024 02 22 N a v Cor Hermans, De uitgewiste horizon

 

Ik ben een kind van de natuur

geïnteresseerd in de cultuur

Dat viel helaas vaak tegen

en raakte niet mijn wezen

 

Er is veel oppervlakkigheid

Vooral in de moderne tijd

De consumptieve cultuur

vernietigt de natuur

 

Er heerst een onbestemd gevoel

op zoek naar zin en doel

De erfenis van het verleden

verkommert in het heden

 

De oude zin en waarden

beschermden ooit de aarde

Men handelde met mate

Dat werd later losgelaten

 

Ons streven kent geen grenzen

De druk van mateloze wensen

kan geen vervulling geven

aan een voorgedreven leven

 

Mensen lijken van zichzelf vervreemd

Men voelt zich overal ontheemd

De aarde lijkt ons thuis niet meer

Dat leerde ook de christelijke leer

 

Die leer heeft nu zijn greep verloren

en kan vele mensen niet bekoren

We zoeken nu naar een cultuur

in harmonie met de natuur

 

En pogen onze mateloze wensen

binnen marges te begrenzen

We wenden ons tot oude wijsheid

als een bron voor ons beleid

 

Het doel waarnaar wij streven

is nu het geïntegreerde leven

vanuit ons niet te vatten wezen

Het licht van ons bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

 

Oude en nieuwe zekerheden    2024 03 07 N a v Cor Hermans, De uitgewiste horizon

 

Toen stuk voor stuk de oude zekerheden

die eeuwenlang maatgevend schenen

geleidelijk maar onherroepelijk verdwenen

kwamen mensen vaak alleen te staan

in een ondoorgrondelijk precair bestaan

 

Waar zij zich als ziende blinden

hun wegen moesten zien te vinden

Heel vaak valt het best wel tegen

om weer nieuwe wegen aan te geven

en men zat er veelal mee verlegen

 

Er ontsloten zich toen vele wegen

in een veelheid van systemen

Levensvisies, denksystemen, ideologiën

en een aantal politieke filosofieën

die niet achter konden blijven

om de wet ons voor te schrijven

 

Waar het heen gaat is onzeker

ondanks al het wetenschappelijke weten

De wetenschap en de techniek

die ons van veel middelen voorziet

geven zelden antwoord op problemen

in de wilde wereld waar we nu in leven

 

Hoewel wij hiet welvarend leven

is de strijd om het bestaan gebleven

in een wereld vol onzekerheden

Heel veel mensen zoeken op de tast

naar een richtsnoer en een houvast

 

Terwijl weinig mensen ernaar leven

is de gouden regel steeds gebleven;

Wat jij niet wil dat jou geschiedt

die dat ook een ander niet

De toekomst ligt in samenwerken

en de onderlinge band versterken

 

Om Sahana vavatu                       Laten we samen gezegend (beschermd) zijn

Sahanau bhunaktu                       Laten we ons samen voeden

Sahaviryam karavavahai               Laten we samen groeien in vermogen tot inzicht

Tejasvinavadhi tam astu                Laat het voor ons samen helder en duidelijk zijn

Ma vidhwishavahai                        Laten er geen misverstandenen obstakels zijn

Taittiriya Upanishad (2.2.2)

 

https://www.movisie.nl/publicatie/jaarboek-tijdschrift-sociale-vraagstukken-nieuwe-zekerheden-onzekere-tijden

 

Herrijzenis van Europa                2024 02 27 N a v Cor  Hermans, De uitgewiste horizon

 

Zal Europa weer herrijzen

of in geld gevangen blijven?

Vindt zij weer een hoger ideaal

dan de dienstbaarheid aan kapitaal?

 

Geen enkele Europese schrijver

biedt een haalbaar perspectief

terwijl allen schrijven blijven

over overdaad, verval en ongerief

 

Combinatie van cultuur en koopmansgeest

leidt tot onderwerping van de geest

Combinatie van cultuur en kapitaal

maakt de mensen elitair en asociaal

 

De herleving van het christendom

verwerpen velen nagenoeg alom

De verworvenheden van het socialisme

laten zich de afgelopen eeuw betwisten

 

Ook het humanisme leidde tot verval

van de lotsverbondenheid met het heelal

Het kan beslist geen heil van boven

en verwerpt haast alle geloven

 

https://www.2dehands.be/v/boeken/geschiedenis-wereld/m2080491551-boek-resurgam-ik-zal-herrijzen-paul-dupont

 

Is er dan geen enkel perspectief

dat uit het verval een uitweg biedt?

Europa kan pas weer herrijzen

als zij aansluit bij haar oude wijzen

 

En zich opricht naar de geest

die haar inspiratie is geweest

en de geestelijke waarden

die haar groei en bloei verklaren

 

Het streven naar het onbegrensde

en de hang naar transcendentie

in verbinding met de aarde

vanuit menselijke waarden

 

Zoals vrijheid, caritas,  gerechtigheid

in een aardse gericht sociaal beleid

Als een rationele onderneming

die zich richt op de omgeving

om de geestelijke waarden

te verwerkelijken op aarde

 

 

Leegte                              2024 02 02

 

Wie vertwijfeld in de leegte tast

zoekt vaak bij een ander houvast

Maar er zijn geen zekerheden

Anderen kunnen die niet geven

 

Behalve dat het leven eindig is

en niet altijd gelukkig is

Terwijl onzekerheid en pijn

de trouwe metgezellen zijn

 

Je deelt je lotgevallen en verhaal

met anderen op kleine schaal

Zoekt verbinding met bekenden

die je eerder in je leven kende

 

Het geeft je tijdelijk een houvast

als je zoekend in een leegte tast

Ze kunnen in een leeg onzeker leven

ook geen zekerheden geven

 

Terwijl je er alleen voor staat

als je leven naar het einde gaat

en als tijdelijke droeve gast

op een donkere aarde verder tast

 

Uiteindelijk gaat niemand met je mee

Iedereen heeft zo zijn wel en wee

Je staat er dus alleen voor

en je moet nog even door

 

Op sommige momenten krijgt je leven

vanuit het niets een soort van zegen

De leegte blijkt niet leeg te zijn

Draagt de volheid van het Zijn