Er klopt iets niet; Joods verzet; Israël was niet ons land, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #144

door Jan Chris Jansen

                                               Er klopt iets niet

 

                       Ik keek naar de opening van het Holocaust Museum.

                                   Er klonken veel rake bewoordingen:

 

                       De Holocaust begon niet in Auschwitz, het begon met

                                   Woorden. Mensen werden niet meer

                       Als mensen gezien. Het werd uitgevoerd door ambtenaren

                                   En funktionarissen. Dit nooit meer.

 

                       De zaal zat vol met funktionarissen. Vandaag gaan ze

                                   Weer verder met het vormen van

                       Een kabinet met extreem rechts. Zetten ze hun steun

                                   Voort aan de genocide in Gaza. Maken

 

                       Ze beleid om vluchtelingen verder te ontmenselijken.

                                   Ik had buikpijn. Er klopt iets niet.

 

                                                            */*

                                         Neeldert van Laar, Utrecht

                               Ingezonden brief  NRC  di 12 mrt 2024

 

                                                  Joods verzet

 

                         De demonstratie was een Joods initiatief en vond

                                 Terecht plaats op het Waterlooplein,

                         Het hart van de oude Jodenbuurt, ook mijn buurt.

 

                                 Het Joodse verzet tegen de oorlog in

                         Gaza kon niet op een betere plek plaatsvinden.

                                 Als 76-jarige, even oud als de staat

 

                        Israël en opgegroeid met Israël als tweede vaderland,

                                 Was voor mij de demonstratie van 

                        Zondag een emotionele en ontroerende ervaring. 

 

                                                           */*

                                    Henk Jan van Vliet, Amsterdam

                            Ingezonden brief  Trouw  wo 13 mrt 2024

 

                                            Israel was niet ons land

 

                          Heldendom en lafheid in een inktzwarte wereld,

                                Zij bevredigen niet mijn eerste behoeften

                          Om daar thuis op de bank kennis van te nemen.

 

                                Na de oorlog is mijn familie nooit erg

                          Zionistisch geweest. Israël was niet ons land,

                                Zelfs niet om er op vakantie te gaan.

                          Mijn vader zei dat, nu het eenmaal bestond, het

                                Maar moet blijven. Natuurlijk had hij

 

                          Daar gelijk in. In deze krant schreef ik eerder

                               Dat het langer gaat duren dan de 80-

                          Jarige oorlog. Ik was nog veel te optimistisch.

 

                                                              */*

                              Max Pam  De Volkskrant  wo 13 mrt 2024