De taoïst, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #145

door Jan Chris Jansen

                                                           */*

                                                  DE TAOIST                                                 

                                                           */*

 

                        De taoist stoort zich niet aan menselijke gevoelens

                                En moraal. Hij kan cynisch amoreel zijn.

 

                        Hij is de aartsindividualist en de goddelijke dwaas

                                Die de camouflage tot zijn levenskunst

                        Maakt. Onder omstandigheden die voor anderen

 

                                Onhoudbaar zijn vindt hij zijn weg tot

                        Zelfbevrijding. Door het transcenderen van het in

                                De wereld zijn ervaart hij het nameloze

 

                         Geluk van de eenwording met Tao. Dit geluk is

                                Ook mogelijk voor ons in deze tijd.

 

                                                           */*

                                             Dr. Kwee Swan Liat

                        De betekenis van Lao Tse’s denken voor onze tijd