Het mysterie van bewustzijn, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #145

door Piet Ransijn

https://godenenmensen.com/2014/02/09/ontsluiert-de-wetenschap-het-mysterie-god/

 

Het mysterie van bewustzijn     2024 03 07

 

Hoe we met de dood omgaan

is van invloed op de zin van ons bestaan

omdat alle wegen van het leven

tenslotte naar de dood bewegen

 

Is de dood een eindgegeven

of een poort naar ander leven?

Blijft er iets in ons bestaan?

Gaat de ziel in ons ten gronde

in een anorganisch voortbestaan

waar wij eerder uit ontstonden

 

Nemen wij herinneringen mee

aan ons levens wel en wee?

Of kunnen wij ons niets meer heugen

zonder een bewustzijn of geheugen?

Komen wij soms in een staat van zijn

die gelijkt op droombewustzijn?

 

De wetenschap weet weinig van de ziel

daar die buiten ieder vak en kader viel

De bezieling van het lichaam

is beslist geen ingebeelde waan

 

Het is een feit dat wij er zijn

Dat wij leven en bewustzijn
in een lichaam dat ons draagt

en voortdurend aandacht vraagt

is een onbetwistbaar feit

 

Om te leven moet het eten

zolang wij ons in leven weten

We weten dat wij in een lichaam zijn

Terwijl we dat in dromen niet echt zijn

 

Is de droom een ongeïncarneerd bestaan

dat misschien lijkt op ons voortbestaan

als ons lichaam niet meer leeft

en zijn taak voor ons gedaan heeft?

 

Heeft een droom een lichaam nodig

of zijn zenuwbanen overbodig

wanneer beelden autonoom bestaan

in een wereld als een waan?

 

Hoewel wij weten dat wij zijn

weten wij niet wat wij zijn

Bewustzijn is nog een mysterie

en iets anders dan materie

 

Voor bewustzijn is allang een woord

maar er is nog geen formule voor

Het heeft geen materieel bestaan

maar bewustzijn is geen waan

 

Het onomstotelijke weten dat wij zijn

is het enige waarvan wij zeker zijn

Al het andere is afgeleid

van dit onomstotelijke feit

 

De wereld die wij ons bewust zijn

als een deels bekend terrein

toont zich ook in ons bewustzijn

als een onmiskenbaar feit

in een leven vol onzekerheden

 

Wij weten niet hoe lang wij leven

Weten ook niet of wij wel verder leven

Of wij zonder lichaam voortbestaan

in een ongeïncarneerd bestaan

 

Zoals wij zonder lichaam zweven

in een droom en verder leven

in een wereld als een waan

waarin wij dromend voortbestaan

 

Zo kunnen wij een hel verbeelden

vol met duivels en misdeelden

Maar ook in hemelse regionen

of in andere sferen komen

 

Bewustzijn is nog onbekend terrein

waarin vele onbekende plekken zijn

onontdekte onbetreden regionen

waar geen stervelingen kunnen komen

 

Zoals virtuele beelden die er zijn

in de virtuele wereld van de schijn

ook projecties van bewustzijn zijn

is er meer dan slechts materie

En de dood blijft een mysterie

 

https://singularity.nl/het-mysterie-schrijven/mysterie-boek-schrijven-schrijftips-singularity-miriam-wesselink1/