Onvrije universiteiten, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #146

door Piet Ransijn

Belangenverstrenhgeling bedreigt van academische vrijheid

https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2023/oktober/week-1/censuur-tu-e-ging-om-belangenverstrengeling-rector/

 

Onvrije universiteiten                 2024 05 31

Piet Ransijn

 

De universiteiten ontwaken

hoewel velen nog steeds slapen

Studenten komen weer tot leven

nadat zij lang zijn stilgebleven

 

Universiteiten worden zich bewust

dat zij voor de industrie zijn toegerust

als verlengstuk van bedrijven

die hun onderzoek voorschrijven

 

Hun belangen zijn verweven

met die van het zakenleven

Daar de financiële stromen

veelal van bedrijven komen

 

Onderzoek is niet meer vrij

Er spelen steeds belangen bij

die het onderzoek bepalen

Onderzoek moet targets halen

 

Het onafhankelijke weten

lijkt een droom van het verleden

Kennis moet nu bruikbaar zijn

op maatschappelijk terrein

 

Men wil geen geld besteden

aan weten om het weten

Het moet ergens toe dienen

Vooral om geld te verdienen

 

Financiering van de wetenschap

toont zich als een cruciale stap

naar een soort van horigheid

van de universiteit in onze tijd

 

Het moderne universitaire denken

bedient bedrijven op hun wenken

Om op eigen benen te gaan staan

is er nog een lange weg te gaan

 

Want de universitaire geldstroom

is hoegenaamd niet autonoom

De vrije geldstroom van de universiteit

moet meer worden uitgebreid

 

Bedrijven moeten via overheidskanalen

aan de universiteiten geld betalen

Voor elke hogeropgeleide

moeten zij een aanslag krijgen

 

Voor de kennis die zij elders halen

moeten de bedrijven ook betalen

Universiteiten dienen vrij te blijven

van belangen van bedrijven

 

Er ligt voor hen een vormingstaak

waarbij men zelf zijn keuzen maakt

Opdat er ontwikkelde personen

van de unversiteit afkomen

 

Niet alleen geschoolde lieden

die hun rationele waar aanbieden

maar breed gevormde mensen

volgens eigen vormingswensen

 

Kennis die de hele mensheid

dient is de missie van de universiteit

Op een uitgestrekt terrein

ten behoeve van ons welzijn

 

Niet ten dienste van het kapitaal

maar een meer bevlogen ideaal:

Breed gevormde mensen

met bovenpersoonlijke wensen