Het algemene; Duidelijkheid; Wees waakzaam; Ware menselijkheid, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #146

door Jan Chris Jansen

                                                  Het algemene

 

                         Een samenleving van mensen die alleen hun eigen

                                    Bijzonderheden cultiveren, is geen

 

                         Samenleving in de oorspronkelijke betekenis van

                                    Het begrip. Onze maatschappijen

                         Kampen met het verdwijnen van de notie van het

 

                                    Algemene. Algemene categorieën

                         En belangen vormen steeds vaker bedreigd erfgoed.

                                   Mensen zien zichzelf als maatstaf en

 

                         Middelpunt. Hun samenleving moet het verder stellen

                                   Zonder bindend idee van wat goed is.

 

                                                              */*

                                     Olaf Tempelman. Bespreking van

                        Isolde Charim  Narcisme – onze vrijwillige onderwerping

                                         De Volkskrant  za 6 apr 2024

 

                                                    Duidelijkheid

 

                            Hoe kom je de roep om duidelijkheid tegemoet

                                   Zonder de realiteit geweld aan te doen?

 

                            Daarvoor moeten we denk ik onderscheid maken

                                   Tussen twee verschillende vormen van

                            Duidelijkheid: eenduidigheid en helderheid. Je

                                    Kunt best in heldere taal spreken over

                            Meerduidigheid of onzekerheid. Je moet mensen 

 

                                    Serieus nemen, zowel in hun verlangen

                            Naar helderheid als in hun tolerantie van onzekerheid.

 

                                                               */*

                                     Floor Rusman  NRC  za 6 apr 2024

 

                                                    Wees waakzaam

 

                     Aanvallen op de media onder rechts-populistische regimes

                                           Gaan doorgaans hand in hand

                     Met aanhoudende kritiek op andere waarheidsvindende instituten,

                                           Zoals rechtspraak en wetenschap.

 

                     Het akkoord op hoofdlijnen zit vol met maatregelen die ongetwijfeld

                                           Gaan sneuvelen bij de rechter.

                     Je kunt er dus op wachten dat de rechtspraak straks wordt zwartgemaakt.

 

                                           Als ik Nederlandse journalisten,

                     Rechters en wetenschappers één advies mag geven: ‘Wees waakzaam!’

 

                                                                 */*

                            John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek

                                         in internationale betrekkingen RUG

                            Robert van der Griend  De Volkskrant  za 25 mei 2024

 

                                                Ware menselijkheid

 

                              Onze tijd heeft een nieuw Pinksterfeest nodig.

                                      De Babylonische spraakverwarring

 

                              Is sinds jaren niet zo groot geweest. Leugens

                                      En desinformatie die in de media

                              Worden verspreid doen de samenleving eroderen.

                                      Daarom is het tijd voor herbronning.

 

                              Tijd om ons eigen gelijk te verlaten en te zoeken

                                      Naar een geest die niet uitsluit maar

                              Mensen met elkaar verbindt. Met welk verhaal

                                      Willen we leven? Met praatjes die

 

                              Ons enkel tegen elkaar opzetten? Of een verhaal

                                      Dat ons ware menselijkheid leert?

 

                                                                */*

                             Ad van Nieuwpoort, predikant Haagse Duinzichtkerk

                                                 NRC za 18 mei 2024