Rechtsstaat onder druk, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #146

door Piet Ransijn

https://newsie.social/@royaards/111715576074332534

 

Rechtsstaat onder druk              2024 05 16

 

Wat is er aan de hand

in de politiek in menig land?

Niet alleen in eigen land

Waar een man die moslims haat

in de polls op vijftig zetels staat

 

De stem van het volk is hem bekend

die hij vertolkt met zuidelijk accent

Het volk zoekt graag zijn heil

met grove taal en botte bijl

 

In India dat naar de stembus gaat

zien we ook veel moslimhaat

Het Hindoefundamentalisme

beheerst veel politieke twisten

 

Een van de presidentskandidaten

in de Verenigde Staten

is gedagvaard wegens misdaad

waarbij het om miljoenen gaat

Deze man uit zich verbaal

in uitgesproken grove taal

 

Maar ook elders zijn er onverlaten

Ook in Hongarije en in Slowakije

zien we rechtse politiek gedijen

De pers, de omroep en de wet

worden naar hun hand gezet

 

Zoals recent in de coronatijd

het recht zich schikte naar de overheid

Het grondwettelijke demonstratierecht

werd toen haast aan banden gelegd

 

In een samenleving waar de overheid

een dwingend stempel krijgt

wordt de rechtstaat uitgehold

Zou dat de wens zijn van het volk?

 

Oekraïne

 

Rusland evenals de Oekraïne

verandert in een vechtmachine

In Oekraïne heerst in het hele land

een permanente noodtoestand

 

De mannen moeten naar het front

in een oorlog waar geen eind aan komt

Waarom is de oorlog niet vermeden?

Het volk wil immers liever vrede

 

Liever een speciale band met Rusland

dan verwoesting in het hele land

Zowel Rusland als de Verenigde Staten

willen Oekraïne een vazalstaat maken

 

Zoals heel Europa in de richting gaat

van een federatie als vazalstaat

onder de paraplu van de Verenigde Staten

De geopolitiek bepalen zij in hoge mate

 

Palestina

 

Palestina lijkt veel op een hel

dankzij het bewind in Israël

De Palestijnen treft een droevig lot

Maar Israël wordt niet geboycot

 

Wordt er in de Oekaïense zaak

niet gemeten met een andere maat?

Want Rusland wordt geboycot

terwijl Israël gesteund wordt

 

Waarbij er vrijwel ongestoord

een ander volk wordt uitgemoord

Een conflict wordt zo beslecht

geheel in strijd met volkenrecht

 

Waardevrije wetenschap?

 

Moeten wij dit alles tolereren?

Mogen de studenten protesteren?

Is het aan de universiteiten

een debat hierover te vermijden?

Of gaan zij liever over lijken?

 

De universiteit kiest geen partij

Toch is wetenschap niet waardevrij

Wetenschap heeft eigen waarden

Dient de mensheid en de aarde

 

In openheid en onpartijdigheid

betrokkenheid en universaliteit

lost zij vragen en problemen op

en werpt discussiepunten op

 

In een geweldvrije dialoog

staan opponenten oog in oog

Als er geweld bij komt kijken

moet discussie meestal wijken

 

Nodigt de moderne wetenschap

ons nog uit tot een debat?

Of volgt zij vaak de meerderheid

en is zij zo haar skepsis kwijt?

 

Studentenprotesten

 

Studenten pikken het niet meer

Sommigen gaan wild tekeer

Maar niet zo erg als Israël

dat Gaza maakte tot een hel

 

Zij bevolken de collegezalen

om diploma’s te gaan halen

Waar Nederland mee bezig is

bezien zij soms met skepsis

 

Ktitiekloos accepteren van gezag

dat bepaalt wat kan en mag

is er bij protesten niet meer bij

Studenten maken zich weer vrij

 

In de huidige studentengeneratie

uit zich het geweten van de natie

als zij nu haar steun vertolkt

voor het arme Palestijnse volk

 

Hun steun geldt wereldwijd

voor de Palestijnse minderheid

Morele grenzen worden overschreden

in belaagde Palestijnse steden

 

Op allerlei plaatsen op aarde

kelderen er menselijke waarden

Dat studenten hun geweten

in protesten laten spreken

is wellicht een hoopvol teken

 

Mits hun stem niet overhelt

in een escalatie van geweld

maar juist indirect bewerkt

dat het geweld wordt beperkt