Eendimensionale mens, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #146

door Jan Chris Jansen

                                             Eendimensionale mens

 

                         De eendimensionale mens, die uitsluitend is gericht

                                        Op zijn gemak, zijn gewoonten,

                         En zijn eigen gelijk – die mens is misschien makkelijk

 

                                        Te bedienen met geld en aandacht,

                         Maar ook nooit tevreden te stellen. Tenzij zijn horizon

                                        Wordt verbreed, zijn kennis wordt

                         Verdiept, zijn begrip van de andere en het andere wordt

                                        Geprikkeld. Dat klinkt paternalistisch.

 

                         Maar de beroerde leesprestaties van de jeugd, de kloof tussen

                                        Theoretisch en praktisch opgeleiden

                         En de polarisatie in de samenleving geven mij gelijk.

 

                                                               */*

                                 Nelleke Noordervliet  Trouw za 25 mei 2024