Pinksteren: feest van de Heilige Geest

Civis Mundi Digitaal #146

door Piet Ransijn

Bernard Dewulf, Langzaam oog, Uit: Bernard Dewulf, Licht dat naar ons tast. Verzamelde gedichten. Atlas Contact, 2023.

Besproken in Tijdgeest, bijlage van Trouw, 11 mei 2024, p 63.

https://www.eo.nl/artikel/wat-betekent-pinksteren

Pinksteren: feest van de Heilige Geest  2024 05 19

Terug naar vroegere tijden

Mensen lieten zich toen leiden

door hun redelijk verstand

en hielden dingen in de hand

 

Men kwam het oude geloof te  boven

en geloofde niet meer in de goden

Men ging in aardse zaken geloven

en de hele wereld werd onttoverd

 

Er kwamen heersers boven drijven

om hun wetten voor te schrijven

Mensen moesten onderhorig blijven

Hun priesters en hun heersers geloven

als de plaatsbekleders van de goden

 

De goden die zij eerst aanbeden

waren spoedig helemaal verdwenen

in een transcendent domein

aan gene zijde van het Zijn

 

De verrichtingen van goden

kon men niet meer geloven

De goddelijke glans verdween

die eerder door de wereld scheen

 

Toch bleven zij verbonden met de Bron

waar ooit het onuitputtelijk bestaan begon

Waar God verblijft als schepper van het Zijn

in een ver verwijderd transcendent domein

 

De bezieling van het transcendente

in de harten van de mensen

werd beschouwd als teken

van de goddelijke Geest

die uit het leven was geweken

 

Waar mensen zich verbinden

met het doel om God te vinden

in hun eigen diepste wezen

daar komt de Geest tot leven

 

Alsof de Geest weer is verschenen

terwijl die eerder was verdwenen

De Geest van het geïnspireerde leven

verweven met het transcendente wezen

 

Het innerlijke licht ontwaakt

dat heel de wereld helder maakt

En mensen zijn weer onderdeel

van een groots bezield geheel

 

Waar alles is verweven

met het goddelijke wezen

dat schijnbaar leek verdwenen

maar in ons wezen is gebleven

 

Referenties: Marcel Gauchet, Hans Joas, De macht van het heilige: een alternativene geschiedenis van de onttovering en De onttovering van de wereld: Een politieke geschiedenis van de religie, besproken in CM 120 en 128

 

https://eindhoven.oudkatholiek.nl/2020/03/verbonden-zijn-met-elkaar/