Illustratie

Civis Mundi Digitaal #89

September 2019

Inhoudsopgave

Landbouw en milieu

Gezondheidszorg

De moderne tijd

De uit de hand lopende dynamiek van de moderne tijd. Inleiding: Waar gaat het over?
Piet Ransijn

Bespreking van: Peter Sloterdijk, De verschrikkelijke kinderen van de nieuwe tijd. Over het anti-genealogische experiment van de moderniteit. Amsterdam, Boom, 2015.

Is ook het neoliberalisme een verschrikkelijk kind van de nieuwe tijd?
Hans Komen

Reactie op: Piet Ransijn, De uit de hand lopende dynamiek van de moderne tijd.

Spiritualiteit

Saamhorigheid en de spirituele dimensie
Toon van Eijk

Aanvulling op: Patricia van Bosse, Een nieuw verhaal over saamhorigheid.

Geschiedenis

De oudste bekende afbeelding van de sterrenhemel roept vragen op
Patricia van Bosse

Bespreking van: Harald Meller en Kai Michel, De hemelschijf van Nebra. Balans, 2019.

Politiek

Europa

Azië

Boekaankondigingen

Vrouwen en kinderen eerst

Aankondiging van: Els Kloek, Vrouwen en kinderen eerst. Over 1001 vrouwen, de canon en 'de achterkant' van de geschiedenis. Uitgeverij Vantilt, 2019.

Hoe je een succesvol leven leidt met de filosofie van Marcus Aurelius

Aankondiging van: Donald Robertson, Leer denken als een Romeinse keizer. Succesvol leven met Marcus Aurelius. Uitgeverij Ten Have, 2019.

Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie

Aankondiging van: Paul de Hert, Andreas Kinneging en Maarten Colette (red.), Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Uitgeverij Damon, 2019.

Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn

Aankondiging van: Marin Terpstra en Theo de Wit, Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn. Over de omgang met heilige zaken. Uitgeverij Damon, 2019.

Cartoons

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 89)

Directeur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. dr. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.