Illustratie

Civis Mundi Digitaal #92

December 2019

Inhoudsopgave

Wim Couwenberg

Leven

Identiteit

Hoe kunnen we beter omgaan met de onontbeerlijke identiteiten?
Patricia van Bosse

Bespreking van: Kwame Anthony Appiah, The lies that bind. Rethinking identity. Profile Books, 2018.

Therapie

Verkenning van de Eye-openers therapie
Deel 1: Inleiding, kennismaking en algemene typering

Piet Ransijn

Bespreking van: Annelies Spaargaren, Van wonden naar wonderen. Hoe je je hart opent voor een vreugdevol leven. Schoorl, 2019, in eigen beheer.

Gezondheidszorg

Help, de verpleging verzuipt!
Maarten Rutgers en Joost van Daalen

Ecologie en milieu

Religie

Corruptie en integriteit

Europa

La Retirada
Jan de Boer

Zuid-Amerika

Azië

Gedichten

Kerstgedichten
Piet Ransijn

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. dr. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.