Illustratie

Civis Mundi Digitaal #105

December 2020

Inhoudsopgave

Auteurs

Kerstmis en Nieuwjaar

In memoriam

Otto Duintjer 'Over natuur, vervreemding en heelwording'
Piet Ransijn

In: Wouter Achterberg en Wim Zweers (red.), Milieucrisis & filosofie.

Gezondheid

Economie

Adam Smith
Deel 3: Deugdzaamheid

Herman Hümmels

Bespreking van: Adam Smith, De theorie over morele gevoelens. Amsterdam, Boom, 1759 / 2020.

Duurzaam kapitalisme
Herman Hümmels

Bespreking van Willem Schramade, Duurzaam kapitalisme, een andere kijk op waarde. Uitgeverij Bertram & De Leeuw, 2020.

Machtselite

Filosofie

Bewustzijn

Dimensies van bewustzijn
Deel 3: bewustzijnsverandering en maatschappelijke hervorming

Piet Ransijn

Bespreking van: Christina von Dreien, Bewustzijn schept vrede. Eeserveen, Uitg. Akasha, 2019.

Evolutie

Teilhard de Chardin in het licht van kosmologie, kwantumfysica en bacteriologie
Piet Ransijn

Bespreking van Gerrit Teule (red.), Pierre Teilhard de Chardin: Man van geest en toekomst. Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2016 (248 blz.)

Discriminatie

Bestuur en beleid

Internationale relaties

Bedreigt China het Westen?
Hans Kuijper

Bespreking vann: Frans-Paul van der Putten, De Wederopstanding van China: Van Prooi tot Wereldmacht (Amsterdam: Prometheus, november 2020).

De wereld in beweging

Een blik op de coronacrisis
Jan de Boer

De gevolgen van de coronacrisis voor arme landen
Over complottisme gesproken
Overpeinzingen rond de vaccinatie tegen Covid-19

Een blik op het milieu
Jan de Boer

Covid-19 en de ongerustheid over de klimaatopwarming
De leugen van de elektrische auto en groene energie
De ontbossing van het Amazonegebied versnelt zienderogen

Een blik op Europa
Jan de Boer

De islamieten in Frankrijk zitten in de knel
Een paar gedachten over de politie in Frankrijk
Gedachten bij dertig jaar hereniging van Duitsland
Griekenland, Covid-19 en de Grieks-Orthodoxe kerk
Verkiezingen in Roemenië: een frisse wind

Een blik op Amerika
Jan de Boer

Wanhoop en vertwijfeling in Amerika

Een blik op Azië
Jan de Boer

Birma: de triomfale electorale zege van de partij van Aung San Suu Kyi
De idool van Erdogan: sultan Abdulhamid 11
Het uitbannen van armoede in China: een prioriteit van Xi Jinping
India: een ecologische zelfmoord
Japan, discriminatie, racisme en Naomi Osaka
Majesteitsschennis in Thailand

Een blik op Afrika
Jan de Boer

Burkina Faso: verkiezingen en jihadisten
De jihad in Algerije en de Franse erfenis
Oeganda: een gewelddadige presidentscampagne

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl