Illustratie

Civis Mundi Digitaal #106

Januari 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Gezondheidszorg

Actuele literatuur

'Dat gebeurt hier niet': een Amerikaans fiasco
Maarten Rutgers

Naar het gelijknamige boek van Sinclair Lewis

Economie en politiek

De machtselite
Deel 5A: Biografische achtergronden van Thorstein Veblen

Piet Ransijn

Bespreking van Jan Seijbel, De visie van Veblen: De betekenis van Thorstein Veblen voor zijn en onze tijd. Soesterberg, Uitg. Aspekt, 2014.

De machtselite
Deel 5B: Veblen’s economische visie

Piet Ransijn

Bespreking van Jan Seijbel, De visie van Veblen: De betekenis van Thorstein Veblen voor zijn en onze tijd. Soesterberg, Uitg. Aspekt, 2014.

De machtselite
Deel 5C: Kritiek op de de economie

Piet Ransijn

Bespreking van Jan Seijbel, De visie van Veblen: De betekenis van Thorstein Veblen voor zijn en onze tijd. Soesterberg, Uitg. Aspekt, 2014.

Adam Smith
Deel 4: Nut

Herman Hümmels

Bespreking van Adam Smith, De theorie over morele gevoelens. Amsterdam, Uitgeverij Boom, 1759/2020.

Basisinkomen
Herman Hümmels

Bespreking van Jan Soons, Basisinkomen, van utopie naar realiteit. Uitgeverij Elikser, 2020.

Aanbesteding
Herman Hümmels

Bespreking van Jos van der Lans, Het dogma aanbesteden en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten. Uitgever: LSA bewoners.

Tirannie van verdienste
Herman Hümmels

Bespreking van Michael Sandel, De tirannie van de verdienste, over de toekomst van de democratie. Uitgeverij Ten Have, 2020.

Filosofie

Ontdekking van een onuitputtelijk bewustzijn
Deel 1: Overzicht van Duintjers ontdekkingstocht

Piet Ransijn

Bespreking van Otto Duintjer, Onuitputtelijk is de waarheid. Budel/Eindhoven, Damon, 2002.

Ontdekking van een onuitputtelijk bewustzijn
Deel 2: Over Eros, transcendentie en waarheid bij Plato

Piet Ransijn

Bespreking van Otto Duintjer, Onuitputtelijk is de waarheid. Budel/Eindhoven, Damon, 2002.

Ontdekking van een onuitputtelijk bewustzijn
Deel 3: Spiritualiteit, humanisme en de vedanta-filosofie

Piet Ransijn

Bespreking van Otto Duintjer, Onuitputtelijk is de waarheid. Budel/Eindhoven, Damon, 2002.

Moraal
Herman Hümmels

Bespreking van Jonathan Sacks, Moraal. Waarom we haar nodig hebben en hoe we haar kunnen vinden. Uitgeverij Kok, Utrecht, 2020.

In hoeverre was Marcel Proust een filosoof?
Piet Ransijn

Bespreking van themanummer Filosofie-Tijdschrift jrg. 30 nr. 6 nov-dec. 2020 over Proust.

Religie

Spinoza over religie
Toon van Eijk

Commentaar op: Yoram Stein (2019). Spinoza's Theory of Religion. The Importance of Religion in Spinoza's Thought and Its Implications for State and Society. PhD thesis, Universiteit Leiden.

Bewustwording en therapie

Stappen naar bewustwording
Piet Ransijn

Bespreking Annelies Spaargaren, Het Eye-Openers stappenplan: Het werken met de 7 'transformatiestenen'. Schoorl, 2020.

Organisatie en communicatie

Organiseren in een onzekere tijd
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Ben Kuiken, De zinmakers: nieuw organiseren in tijden van complexiteit en onzekerheid, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2018

Communicatie met compassie
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Andrew  Newberg & Mark Robert Waldman, Compassievolle Communicatie; Een neuropsychologische benadering, Uitgeverij Ten Have, Utrecht, 2020

Slavernij en discriminatie

Europese integratie

De wereld in beweging

Een blik op het milieu
Jan de Boer

Onze risico-planeet
De ontbossing neemt dramatische vormen aan
Europa: rivieren en biodiversiteit
Noorwegen en oliewinning
De hernieuwde strijd tegen de klimaatopwarming en China

Een blik op Europa
Jan de Boer

Frankrijk: de parlementsverkiezingen, Macron en Marine Le Pen
Het Portugese voorzitterschap van de EU wil het 'sociale Europa' nieuw leven inblazen
Het jaar 1804: de eerste vaccinatie-campagne in Frankrijk
Het wat, hoe en waarom van het investeringsakkoord tussen de Europese Unie en China
Hongarije: Viktor Orban en de parlementsverkiezingen in 2022

Een blik op Amerika
Jan de Boer

Zijn de Verenigde Staten werkelijk het mondiale symbool van de vrijheid?
Joe Biden, Iran en Noord-Korea
Nicaragua en president Daniel Ortega verslaafd aan de macht

Boekbesprekingen over China
Jef Abbeel

Jeanne Boden, Chinese propaganda verblindt de wereld (2019)
Clive Hamilton en Mareike Ohlberg, Stille verovering: Hoe China het Westen infiltreert en de wereldorde herschikt (2020)
Frans-Paul van der Putten, De wederopstanding van China: Van prooi tot wereldmacht (2020)
Rob de Wijk, De Nieuwe wereldorde: Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt (2019)

Een blik op Azië
Jan de Boer

De crises van 2020 hebben de macht van de Chinese president versterkt
Japan en de Chinese dreiging
Noord-Korea en de 'vergissingen' van Kim Jong-un

Een blik op Afrika
Jan de Boer

Ethiopië: gevaarlijke nieuwe spanningen
Europa en Afrikanen

Gedichten

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl