Illustratie

Civis Mundi Digitaal #111

Juni 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Coronacrisis

Gezondheid en geluk

Het belang van mythen en verhalen
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Joseph Campbell, Paden naar geluk, Mythen en verhalen als bron van persoonlijke groei, Ten Have, 2021

Hoe verder je uitzoomt, hoe meer verbindingen je ziet
Patricia van Bosse

Boekbespreking van: Marjolijn van Heemstra, In lichtjaren heeft niemand haast. Pleidooi voor meer ruimte in ons leven. De Correspondent, 2021

Politiek

De regels van de democratie
Erik Jansen

Bespreking van: Jan-Werner Müller, Democracy rules, Farrar, Straus and Giroux, 2021.  Vertaling Wat is echte democratie?   Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2021.

Wat is populisme?
Erik Jansen

Bespreking van: Jan-Werner Müller, What is populism? (Wat is populisme?). University of Pennsylvania Press, 2016. Vertaling Nieuw Amsterdam, 2017.

Pleidooi voor een verlicht populisme
Erik Jansen

Bespreking van: David van Reybrouck, Pleidooi voor populisme. De Bezige Bij, 2011 / Querido, 2008.

Het democratische vermoeidheidssyndroom
Erik Jansen

Bespreking van: David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen. De Bezige Bij, 2016.

Literatuur en propaganda
Piet Ransijn

Bespreking van: George Orwell, Tegen totalitarisme: Essays over politiek en literatuur. ISVW Uitgevers, 2020.

Geschiedenis

Ooggetuigeverslag van de Napoleontische oorlogen
Jef Abbeel

Bespreking van: Joost Welten, Soldaat van Napoleon (1806-1815). Uitgeverij Sterck & De Vreese, Gorredijk / VBK, 2021.

Filosofie

Mystieke filosofie
Piet Ransijn

Bespreking van: Filosofie en mystiek. Themanummer Filosofie-Tijdschrift, jrg. 31, nr. 3, mei-juni 2021. Den Bosch / Oud-Turnhout, Uitgeverij Gompel & Svacina.

Literatuur

Bestuur en corruptie

Milieu

Rechten voor de natuur
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Erik Kaptein, Rechtsgelijkheid voor de natuur. Waarom niet-menselijk leven rechten verdient. ISVW Uitgevers, 2021.

De wereld in beweging

Europa
Jan de Boer

Gedwongen integratie van immigranten
Duitsland, Namibië en volkenmoord
Jagerspraktijken in Frankrijk
De departementale en regionale verkiezingen in Frankrijk: mijn analyse
De korte encyclopedische bier-geschiedenis van Zuid-Frankrijk

Amerika
Jan de Boer

Rassengelijkheid in Amerika is nog ver weg
Wounded Knee: de massamoord op Indianen in 1890

 

Azië
Jan de Boer

Wat we van Bhutan kunnen leren

 

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl