Illustratie

Civis Mundi Digitaal #112

Juli 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Gezondheid

Voeding, gezondheid en milieu
Deel 1

Piet Ransijn

Bespreking van Jaap Seidell en Jutka Halberstadt, Andere kost: Een pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Atlas/Contact, 2021.

Voeding, gezondheid en milieu
Deel 2

Piet Ransijn

Commentaar op Jaap Seidell en Jutka Halberstadt, Andere kost: Een pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Atlas/Contact, 2021.

 

Milieu

Economie en politiek

Het neoliberalisme als Hobbesiaans ideaal
Erik Jansen

Bespreking  van Marcel Poorthuis en Joachim Duyndam (red.) Einde van de politiek? Over populisme, democratie en staatsgeweld. Uitgeverij Damon, 2019.

De stille revolutie van het neoliberalisme
Erik Jansen

Bespreking van Wendy Brown, Het ontmantelen van de demos, de stille revolutie van het neoliberalisme, Octavo, 2018. Oorspronkelijke uitgave: Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution, Zone Books, 2015.

Het volk versus de democratie
Erik Jansen

Bespreking van Yascha Mounk, The People vs Democracy, Harvard University Press, 2018.

Wat voedt het populisme?
Erik Jansen

Bespreking van Marcel ten Hooven, De ontmanteling van de democratie, Hoe de kunst van het samenleven verstoord raakt - en wat eraan te doen. Arbeiderspers, 2018.

 

De mythe van de staatsschuld
Herman Hümmels

Bespreking van Stephanie Kelton: De mythe van de staatsschuld. Ambo|Anthos, 2021.

Adam Smith
Deel 9: Vorst en staat

Herman Hümmels

Bespreking van Adam Smith, De welvaart van landen. Boom, 1776/2019.

Geschiedenis van de slavernij

Het negerboek
Machteld Roede

Bespreking van Lawrence Hill, Het negerboek. Nieuw Amsterdam, 2011.

Filosofie

Geschiedenis van de Chinese filosofie en maatschappij
Jef Abbeel

Bespreking van Roel Sterckx, Chinees denken: Over geschiedenis, filosofie en samenleving. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam/EPO, Berchem, 2021.

Over religie, tolerantie, fundamentele waarden, Emerson, Hegel en populisme
Piet Ransijn

Bespreking van enkele artikelen uit Filosofie-Tijdschrift jrg. 31 nr 2 maart-april 2021.

Ethiek en robotisering
Piet Ransijn

Bespreking van Robotica en ethiek, themanummer Filosofie-Tijdschrijft jrg. 31 nr 2 maart-april 2021.

Vrolijk Verval
Jan de Boer

Literatuur

Muziek tijdens de Romantiek

De wereld in beweging

Europa
Jan de Boer

Frankrijk en de magische spiegel van Sneeuwwitje

 

Amerika
Jan de Boer

Brazilië, suiker en Bolsonaro
Amazonië: weer een tragedie door de aanleg van een spoorlijn
Wapengeweld in Californië

Azië
Jan de Boer

Demografisch verval: de achilleshiel van China
De andere stem van Noord-Korea

Afrika
Jan de Boer

Mensenrechtenschendingen in Libië

Gedichten

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl