Illustratie

Civis Mundi Digitaal #114

September 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Gezondheid

Wetenschap

Wat zien we en wat zijn we?
Patricia van Bosse

Bespreking van Daniel Hoffman, The Case Against Reality: How Evolution Hid the Truth from Our Eyes. Penguin Books, 2019.

Sociale relaties en maatschappelijke betrokkenheid

Nuttige schaamte
Erwin van de Pol

Recensie van Aukje Nauta, Nooit meer doen alsof. Denk je schaamte om en maak het je kracht. Maven Publishing 2021

De relatie tussen emoties, gevoelens, intuïtie en gedragsverandering
Toon van Eijk

Commentaar op Arno Delmon et al. Onze behoefte aan troost is onlesbaar. Op zoek naar de Ziel der Dingen. LM Publishers, Edam, 2021

Politiek

Onderwijsethiek

De Werkgroep Onderwijs binnen de Buitenkamer
Frederike de Jong en Robert Vissers

Milieu

Pleidooi voor een eenvoudiger en duurzamer leven
Erik Jansen

Bespreking van Marius de Geus, Filosofie van de eenvoud. Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan, Uitgeverij Jan van Arkel, 2015.

Onkruid (gedicht)
Jan Chris Jansen

Spirituele filosofie

Veelzijdige filosofische doorgronding van spiritualiteit
Piet Ransijn

Bespreking van Koo van der Wal, Filosofie en spiritualiteit: Leven en denken vanuit een ideële inspiratie. Antwerpen/Den Bosch, Gompel&Svacina, 2021

De dans van de Ene
Piet Ransijn

Bespreking van Synesios van Kyrene, Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene. Eindhoven, Damon, 2016

Een gat in de ziel (gedicht)
Jan Chris Jansen, vrij naar M. Thieme

Cultuurgeschiedenis

Internationale relaties: China

Het wel en wee van China
Jef Abbeel

Bespreking van Stefan Aust en Adrian Geiges, Xi Jinping, Der mächtigste Mann der Welt. Uitgeverij Piper, München-Berlijn, 2021.

De wereld in beweging

Europa
Jan de Boer

Vaccinatie: een succes voor president Macron, maar…

 

Azië
Jan de Boer

Peking en videogames
De Taliban aan het roer in Afghanistan
De Taliban geconfronteerd met geldgebrek
De ideologie van de Taliban
Wat de Taliban willen: de sociale verdwijning van de Afghaanse vrouw
Het in de steek laten van Afghanistan is een waarschuwing voor Oekraïne
Na het Amerikaanse debacle in Afghanistan zal Peking Washington testen inzake Taiwan
De veiligheid van Seoel en Tokyo na het Amerikaanse echec in Afghanistan
Spanningen tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten

Afrika
Jan de Boer

De demografische explosie in Egypte
Grote spanningen tussen Algerije en Marokko

 

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl