Illustratie

Civis Mundi Digitaal #116

November 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Coronacrisis

Een econoom over pandemieën
Maarten Rutgers

Bespreking van Peter van Bergeijk, De volgende pandemie. Een deltaplan voor overleving. Walburg Pers, Zutphen, 2021.

Economie

De geschiedenis van het neoliberalisme
Erik Jansen

Bespreking van Arnout Weeda, Markt als mythe. De verborgen geschiedenis van het neoliberalisme. Amsterdam, Boom, 2021.

Werk
Herman Hümmels

Bespreking van James Kennedy, Aan het werk. Amsterdam, Prometheus, september 2021.

Welzijnseconomie
Herman Hümmels

Bespreking van Nicky Pouw, Welzijnseconomie. Hoe en waarom de economie moet veranderen.  Amsterdam University Press, 2020.

Politiek

De democratie op wankele bodem
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Donald Loose, Democratie op wankele bodem, over de politiek en het politieke, Boom, Amsterdam, 2021

Tegengif, bewerkt citaat
Jan Chris Jansen

Natuurwetenschap

Wat is de primaire werkelijkheid, leven en bewustzijn of materie?
Patricia van Bosse

Bespreking van Robert Lanza en Matej Pavsic, The Grand Biocentric Design, How Life creates Reality. Dallas, Ben Bella Books, 2020.

Filosofie en ethiek

Kant: Grondslagen en grenzen van de rede
Mathieu Wagemans

Bespreking van Andreas Kinneging, Paul de Hert en Maarten Colette (red.), Vijftien filosofen over de grondslagen en grenzen van de rede. Uitgeverij Damon, 2021.

Milieu

Ontgroeiing in een postkapitalistische economie
Toon van Eijk

Bespreking van Jason Hickel. Minder is Meer. Hoe degrowth de wereld zal redden. Berchem, België, Uitg. EPO 2021. [Vertaling van Less is More. How Degrowth Will Save the World. 2020]

Klimaat, gedrag en bewustzijn
Erik Jansen

Reactie op de bespreking van Toon van Eijk, Klimaatcrisis, gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling, www.lulu.com, 2021 [1].

Religie

Religie en technologie
Mathieu Wagemans

Bespreking van Michiel van Well, Religie in een technologische cultuur. Dissertatie Universiteit Maastricht, 2021

Geschiedenis

Mussolini – 'De Man van de Voorzienigheid'
Otto van de Haar

Bespreking van Antonio Scurati, M. De man van de voorzienigheid [1925-1932]. Amsterdam, Uitg. Podium, 2021

Geopolitiek

China: volk en leiders
Jef Abbeel

Bespreking van Hugo Van de Voorde, Onweer over China: Waarom het China van Xi niet dat van de Chinezen is. Kalmthout, Uitg. Pelckmans, sept. 2021

Corruptie

Corruptie onuitroeibaar?
Michel van Hulten

De wereld in beweging

Europa
Jan de Boer

Migranten en de Middellandse Zee
De teruggave van kunst aan landen van herkomst

Azië
Jan de Boer

Iran en geweld tegen vrouwen
Japan: een democratie in verval
Japan en aardbevingen
India: de bruidsschat en marktwerking
De Indiase beloften op de klimaatconferentie in Glasgow en de realiteit
Het India van Narendra Modi en Bollywood
Birma: de militaire junta en de Birmaanse revolutie
Pakistan en gedwongen bekeringen

Afrika
Jan de Boer

De staatsgreep in Soedan en geopolitieke spelletjes: een analyse
Ethiopië: bombardementen in Tigré door het regeringsleger

Gedichten

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl