Illustratie

Civis Mundi Digitaal #117

December 2021

Inhoudsopgave

Auteurs

Kerstmis en Sint Nicolaas

Coronacrisis

Een suf gepraat land
Mathieu Wagemans

Wetenschap, ethiek en politiek beleid tijdens de coronacrisis
Piet Ransijn

Bespreking van Filosofie-Tijdschrift: Themanummer Wetenschap, politiek en ethiek van Covid-19, jrg 31 nr 6 nov.-dec 2021. Uitg. Gompel & Svacina, Antwerpen

Gezondheid

Vernieuwing in de psychiatrie
Mathieu Wagemans

Bespreking van Myrrhe van Spronsen en Jim van Os, Wij zijn God niet, Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Uitgeverij Lannoocampus, Amsterdam, 2021

Economie

Rechtvaardigheid in een liberale samenleving
Erik Jansen

Bespreking van John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, Lemniscaat, 2009. Vertaling van A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, 1999 (revised edition)

Overheid en markt
Herman Hümmels

Bespreking van Paul de Grauwe, De Limieten van de markt. De slinger tussen overheid en kapitalisme. Uitg. Lannoo, Tielt, 2020.

Reset, identiteit
Deel 1

Herman Hümmels

Bespreking van Mark Elchardus, Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie. Uitg. Ertsberg, 2021.

Milieu

Filosofie

Ervaring biedt meer dan wij denken: de pragmatische filosofie van William James
Piet Ransijn

Bespreking van Filosofie-Tijdschrift Themanummer William James jrg 31 nr 5, sept-okt, 2021. Uitg. Gompel & Svacina.

Onze existentie neigt naar transcendentie
Piet Ransijn

Bespreking van Jozef Waanders, Sporen van transcendentie: De filosofie van Karl Jaspers. Oud-Turnhout/Den Bosch, Gompel & Svacina, 2018.

Informatietechnologie

Dialoog, gedicht
Jan Chris Jansen

Literatuur

Utopie en dystopie bij Michel Houellebecq
Piet Ransijn

Bespreking van themanummer Michel Houellebecq, Filosofie-Tijdschrift jrg 30 nr 2 mrt/april 2020. Uitg. Gompel & Svacina. Oud-Turnhout/Den Bosch.

 

Geschiedenis / internationale betrekkingen

De oude zijderoute
Jef Abbeel

Bespreking van Valerie Hansen, De Zijderoute: De oude handelswegen tussen Oost en West. Vertaling van The Silk Road (2012). Uitgeverij Omniboek, Utrecht/ Antwerpen, 2021.

De jonge Stalin
Jef Abbeel

Bespreking van Simon Sebag Montefiore, Stalin: De jeugdjaren. Uitg. Spectrum, Amsterdam /Lannoo, Tielt, 2021. Vertaling van Young Stalin (2007).

De wereld in beweging

Europa
Jan de Boer

Overpeinzingen over de ommuurde vesting Europa
Europa exporteert de hier verboden neonicotinoïden
Een rijk Rusland met arme Russen
Rood licht voor de Balkan

Azië
Jan de Boer

De Verenigde Naties als machtsinstrument van China
China: de terugkeer van religie
China ziet zich als « voorbeeld van democratie » tegenover de VS
China: geen terugkeer van het maoïsme en de Koude Oorlog
Peng Shuai: een geschiedenis met veel gevolgen
De Golfstaten: luxe, jachtvliegtuigen en onzekerheid
Tadzjikistan: een steeds belangrijker land tussen Rusland en China
Een opmerkelijke Zuid-Koreaanse managementtechniek

Amerika
Jan de Boer

Vraagtekens bij de virtuele topconferentie voor de democratie van Joe Biden

 

Afrika
Jan de Boer

Verkiezingen in Libië: een succes?

 

Gedichten

Najaarsgedichten
Piet Ransijn

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl