Illustratie

Civis Mundi Digitaal #134

Mei 2023

Inhoudsopgave

Auteurs

Complotdenken en dystopie

Over waan en het kwaad, Hitler en secularisatie
Patricia van Bosse

Bespreking van Huub Mous, Het Algoritme van de Waan, Naoorlogse geschiedenis door de ogen van een babyboomer. Uitgeverij Aspekt, 2023.

Economie en levenswijze

Welvaart zonder groei
Erik Jansen

Bespreking van Tim Jackson, Welvaart zonder groei. Economie voor een eindige planeet. Van Arkel, 2010. Eerder verschenen als rapport Prosperity Without Growth, Sustainable Development Commission, UK, 2009, pdf.

Voorbij de groei
Erik Jansen

Bespreking van Tim Jackson, Post Growth. Life after Capitalism, Polity Press, 2021. Voorbij de groei, het leven na het kapitalisme, EPO, 2022.

Neoliberalisme in Nederland
Erik Jansen

Bespreking van Bram Mellink & Merijn Oudenampsen, Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Boom uitgevers, 2022.

Milieu en klimaat

Bewustzijnsverandering in dreigende tijden
Toon van Eijk

Commentaar op: Wouter Kusters. Schokeffecten. Filosoferen in tijden van klimaatverandering. ISVW Uitgevers, 2023.

Filosofie

Onderzoek naar trots
Herman Hümmels

Bespreking van Martha Claeys: Trots, De filosofie van een emotie. Boom, 2023.

 

Nieuw boek over Albert Camus
Piet Ransijn

Bespreking van Jozef Waanders, Absurditeit en revolte. Van eenzaamheid naar solidariteit in de filosofie van Albert Camus. Gompel & Svacina, 2023.

Politieke geschiedenis

Pacificatie-politiek en verzuiling
Herman Hümmels

Bespreking van  Dr. A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Uitgeverij L.H. De Bussy, 1968, vierde herziene druk 1982.

Migratie

Migratiegeschiedenis
Herman Hümmels

Bespreking van David de Boer en Geert Janssen, De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland. Prometheus, 2023.

Oorlog en geschiedenis

'Als deze oorlog nog lang duurt, blijft er niemand meer over.' Brieven van een frontsoldaat
Otto van de Haar

Bespreking van Mies Haage, Ik kan u niet vertellen wat de oorlog is. Brieven van een jonge frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog. Thomas Rap, 2022.

Bloedige expansie van de islam
Jef Abbeel

Bespreking van Justin Marozzi, De Arabische veroveringen. De verspreiding van de islam en de eerste kalifaten. Vertaling van The Arab Conquests. Uitg. Omniboek, Utrecht / VKB, Antwerpen, 2023.

Bestuur en beleid

Geordende verantwoordelijkheden
Mathieu Wagemans

Bespreking van Herman Kaiser, In Ordinata Concordia: het subsidiariteitsbeginsel en de geordende eendracht in de politieke economie. Open Press Tilburg University, 2023.

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

Het waanidee van technologische innovatie die alle problemen oplost
Voorwaarden voor landbouw zonder pesticiden
Binnendringende uitheemse soorten: plagen zo kostbaar als natuurrampen
Media en struisvogelpolitiek
Geopolitieke spanningen: een rem op het voldoen van schulden

Azië
Jan de Boer

De crisis in Israël: een waarschuwing voor alle democratieën

Gedichten

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl