Illustratie

Civis Mundi Digitaal #135

Juni 2023

Inhoudsopgave

Dystopie en apocalyps

De Apocalyps is al begonnen
Erik Jansen

Bespreking van Lisa Doeland, Apocalypsofie, Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën. Utrecht, Ten Have, 2023.

Energietechnologie

Energietechnologie, thermodynamica en bewustzijnsfilosofie
Toon van Eijk

Commentaar op: Rob Cleven, Pars Pro Toto. Energiespel als levensfilosofie. Traktaat. OBS Publishing, 2018.

Tekortschietende ecotechnologie
Toon van Eijk

Commentaar op: Erik Kaptein, Fotosynthese 2.0 Een doorbraak in het klimaatdebat. Leusden, ISVW, 2023.

AI: kunstmatige intelligentie

Smart democratie
Erik Jansen

Bespreking van Maxim Februari, Doe zelf normaal, menselijk recht in tijden van datasturing en natuurgeweld. Amsterdam, Prometheus, 2023.

Citaten over AI
Piet Ransijn

Politieke filosofie

Kritiek op het functioneren van de staat
Mathieu Wagemans

Bespreking van Paul Frissen, De integrale staat, Kritiek van de samenhang, Boom, 2023.

Problemen in de Amerikaanse democratie
Herman Hümmels

Bespreking van Michael Sandel, Het onbehagen in de democratie. Denken in tijden van crisis. Uitgeverij Ten Have, 2023.

Gezondheid

Het begin van het leven van een kind
Herman Hümmels

Bespreking van Tessa Roseboom, De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin van biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Boom/De Tijdstroom, herziene druk, 2023.

Het belang van bewegen, voeding en slaap
Jef Abbeel

Bespreking van Paul Van Den Bosch en Carolien Van Den Bosch, De ideale dag. Hoe je van ochtend tot avond fit en vol energie blijft. Gent, Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 2022.

Oorlog en geschiedenis

Een andere kijk op de oorlog in Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Ton Jansen, De sleutel ligt in Washington. Achtergronden van de oorlog in Oekraïne en blik op de toekomst van Europa. Een oproep tot bezinning. Uitg. Palladion, 2023.

Een spoor van grof geweld: historische ooggetuigenissen uit Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Joris Koziej, Iedereen houdt van Oekraïne niemand van de Oekraïners. Een ware getuigenis van een eeuw koloniale oorlogen en genocide in Oekraïne. Uitgeverij Boekscout, 2022.

Een kenner van het Midden-Oosten aan het woord
Jef Abbeel

Dirk Tieleman, Waarom we niets van de Oriënt begrijpen- en waarom we dat wel zouden moeten doen. Uitgeverij Davidsfonds/Standaard, 2022.

De Israelisch-Palestijnse oorlogen
Jef Abbeel

Bespreking van Rashid Khalidi, De honderdjarige oorlog tegen Palestina. Een geschiedenis van kolonialisme en verzet. Vertaling van The Hundred Years’ War on Palestine. Amsterdam, De Bezige Bij / Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2023.

Een socialistisch kunstenaar uit België in de Sovjet-Unie
Jef Abbeel

Bespreking van Samuel Dégardin en Tatiana Trankvillitskaïa, Frans Masereel: Reizen in het land van de Sovjets. Uitg. Snoeck, 2022.

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

Nieuw mondiaal financieel overleg
Plastic: een wereldwijd gevaar voor milieu, gezondheid en klimaat
Brazilië: president Lula en het milieu

Europa
Jan de Boer

De Europese Unie en het probleem van de integratie van de Balkanlanden

Azië
Jan de Boer

India: de toekomst van het meest bevolkte land kent grote problemen
Zuidoost-Azië en de strijd tussen China en de Verenigde Staten

Gedichten

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl