Illustratie

Civis Mundi Digitaal #36

april 2016

Inhoudsopgave

Waarom indeling naar thematiek? (36)

Bij de digitalisering van Civis Mundi is voortgebouwd op de thematiek van Civis Mundi als gedrukt medium. Ter wille van de overzichtelijkheid bij de presentatie zijn we op zoek naar een nieuwe indeling, waarvan dit nummer een eerste poging is.

Thema 1: Filosofische en literaire thematiek

Thema 1.1: Filosofische thematiek

Geschiedenis van de onuitroeibare metafysische behoefte
Koo van der Wal

Bespreking van: Guido Vanheeswijck, Over de metafysische behoefte van de mens. Von Laun lezing 2014. Nawoord Jeroen Buve. Deventer Universitaire Pers, Deventer 2015.

Het actuele belang van interculturele filosofie. Pleidooi voor een centrale rol ervan in de wijsbegeerte
Giovanni Rizzuto

Bespreking van: H. Kimmerle, Interculturele filosofie, een studieboek, Garant, 2015.

Essay Maand van de Filosofie

Bespreking van: Paul Scheffer, De vrijheid van de grens

Thema 1.2: Literaire thematiek

‘Waar geen goden zijn, daar heersen spoken’: waar geen geestelijke waarden zijn, heerst hebzucht
Piet Ransijn

Boekbespreking van: Novalis, De Christenheid of Europa (diverse edities)

Een raadselachtig teken ligt verzonken
Helena Bloem

Bespreking van: Novalis, De Blauwe Bloem Heinrich von Ofterdingen, vertaald door Ria van Hengel met een nawoord van Arnold Heumakers, Amsterdam, Atheneum Polak & Van Gennep, 2006.

Thema 2: Evolutie 2.0

Een onderzoek naar de geest en ziel van de evolutie met de Mentescoop als nieuw instrument
Marjan van Druenen

Bespreking van: Gerrit Teule, De formule van de Mentescoop. Een onderzoek naar de geest en de ziel van de evolutie. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

Thema 3: Grondslagen van staat en recht

Rechtenstudie saai? Hoeft helemaal niet, zoals onderstaand boek leert
Wim Couwenberg

Bespreking van: Paul Cliteur en Afshin Ellian, Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht. Uitgeverij Leiden University Press, 2016.

Thema 4: Is de vraag naar de zin van onze levensgeschiedenis en die van onze moderne westerse cultuur nog relevant?

In kort bestek

Thema 5: Historische achtergrond actualiteit (geopolitiek en referendum op 6 april as.)

In kort bestek

Thema 6: Nederlandse politiek

Paarse jaren in Nederlandse politiek prima gedocumenteerd, evenals hun politieke betekenis, zij het laatste niet volledig in beeld gebracht
Wim Couwenberg

Bespreking van: Klaartje Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar paars, 1994-2002. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Thema 7: Actuele politieke problematiek

Thema 8: Linkse thematiek en problematiek

In kort bestek

Thema 9: Religie (christendom en islam) en politiek

Thema 10: Terrorisme

In kort bestek

Thema 11: Technologische revolutie

Thema 12: Ontwikkeling en problemen Lage Landen

In kort bestek

Thema 13: Corruptie en integriteit

Column: Vertrouwen
Michel van Hulten

Onderzoek politiedoden en evaluatie
Eveline Thoonen & Wilma Duijst

Jan de Boer, Kort commentaar op actuele ontwikkelingen

Kort geboekt

Gedichten

Troubadourspoëzie bij zijn roman De blauwe bloem: Heinrich von Ofterdingen
Novalis

Opnieuw vertaald en ingeleid door Piet Ransijn

Cartoons

Mededelingen

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Prof. Dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi.

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.