Illustratie

Civis Mundi Digitaal #37

mei 2016

Inhoudsopgave

Filosofie

Waarom filosoferen we eigenlijk?
Giovanni Rizzuto

Bespreking van:  Lyotard, Wat is filosoferen? (Klement, 2015)  en Nagel, Wat betekent het allemaal? (Bijleveld, 2015)

Integriteit en corruptie

Corruptie en ethiek
Michel van Hulten

Politie-doden
Michel van Hulten

Kunst- en cultuurgeschiedenis

Elke zonderlinge bloem is een geheim dat naar buiten dringt
Helena Bloem

De Blauwe Bloem in Novalis’ roman Heinrich von Ofterdingen in kunsthistorisch perspectief

Levenskunst

Levenskunst & Levensgeluk — VII — Mediale en interculturele levenskunst
Heidi Muijen

“Het spirituele is politiek – het politieke is spiritueel!”
Levenskunst als een wijsheidstraditie voor de ontwikkeling van een ethisch-politiek bewustzijn! — in delen —

Mensenrechten

Van kolonialisme naar dekolonisatie: Civis Mundi Jaarboek 2016

Religie/kerk en staat

Scheiding religie/kerk en staat als constitutioneel rechtsprincipe in mondiaal verband
Wim Couwenberg

Bespreking van: Paul Cliteur en Afshin Ellian, Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht. Uitgeverij Leiden University Press, 2016 (vervolg).

Sociale wetenschappen

Van onze correspondent in Frankrijk

Boekbesprekingen

Kort geboekt

Mededelingen

The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands 2016

Vierentwintigste jaarboek Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel

Gedichten

Cartoons

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Prof. Dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi.

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.