Illustratie

Civis Mundi Digitaal #39

augustus 2016

Inhoudsopgave

Introductie nummer 39 (red.)

Gülenbeweging in opspraak. Waarom?

Actueel: Turkse/Midden-Oostenpolitiek

Arrangeerde het bewind erdogan de coup mogelijk zelf?
Hans Feddema

Fetullah Gülen als emancipator van de ‘kleine luyden’ van het platteland

Europese Politiek

Opnieuw: wat is Europa?
Jean Penders

Bespreking van: Mathieu Segers en Yoeri Albrecht (editors), Re: Thinking Europe – Thoughts on Europe: Past, Present and Future. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016, 316 blz.

Franse Politiek

Politiek Azië

Religie

Ethiek en moraal

Filosofie van de geneeskunde

Cultuurgeschiedenis en literatuur

Eigentijdse geschiedenis

Migratie- en etnisch-culturele problematiek

Economie

Integriteit en Corruptie

Seksuele revolutie

Nieuwe Boeken

Een uniek tijdsdocument over communistisch China in de jaren ‘60
Wim Couwenberg

Bespreking van: Erik-Jan Zürcher en Kim van der Zouw (red.), Het Verre Westen. Oog in oog met het China van Mao. Uitgeverij Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016.

Elementaire informatie over de verzorgingsstaat
SWC

Bespreking van: Kees van Kersbergen en Barbara Vis, De verzorgingsstaat. Elementaire Deeltjes, 39. Uitgeverij AUP, Amsterdam, 2016.

Biografie van Nietzsche als leidraad voor zijn denken
SWC

Bespreking van: Paul van Tongeren, Nietzsche. Elementaire Deeltjes, 36. Uitgeverij AUP, Amsterdam, 2016.

Kort Geboekt

Mededelingen

Gedichten

Cartoons

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Prof. Dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi.

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.