Illustratie

Civis Mundi Digitaal #45

April 2017

Inhoudsopgave

Van de redactie

De redactie van Civis Mundi wordt met ingang van dit nummer uigebreid met mevrouw Patricia van Bosse. De nieuwe redacteur studeerde sociologie en filosofie in Leiden en Amsterdam. Ze werkte bij de landelijke besturenorganisatie van algemeen bijzondere scholen, onder meer Montessori, Jenaplan, Vrije scholen, en Daltonscholen. De redactie van het tijdschrift was een van haar taken. Later werkte ze freelance als journaliste, gaf workshops creatief schrijven en organiseerde exposities. Ze was jarenlang medewerker en secretaris van de Stichting Openheid, die de activiteiten en cursussen coördineerde van de filosoof Douwe Tiemersma, die ook aan de Erasmus Universiteit doceerde.

Bewustzijn

Identiteit

Zingeving

Integriteit

Complot(denken)

Media

Amerikaanse politiek

Europese Unie

Vluchtelingen

Politiek en veiligheid van burgers en politici

Economie

Turkije

Van onze correspondent in Frankrijk

Korea

Gedichten

Cartoons

Mededelingen

Informatie Civis Mundi

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.