Illustratie

Civis Mundi Digitaal #47

Juni/juli 2017

Inhoudsopgave

Civis Mundi

Uitbreiding redactie

De redactie van Civis Mundi wordt uitgebreid met de Vlaamse publicist en freelancejournalist Lode Goukens, met wie onze lezers al kennisgemaakt hebben door eerdere artikelen van hem in Civis Mundi. De nieuwe redacteur is een breed ontwikkelde generalist, op basis van een reeks van opleidingen en functies (public affairs consultant European Affairs, hoofdredacteur en correspondent van meerdere bladen).

Moderniteit

Israël

Israël, een gevaarlijk zieke patiënt
Jan Wijenberg

Intro (red.)

Het Israëlisch-Palestijns conflict is in Civis Mundi al jarenlang nauwgezet gevolgd, geanalyseerd en van kritisch commentaar voorzien. De out-ambassadeur Jan Wijenberg heeft daarover ook vaak zijn kritische oordeel gegeven. In dit nummer komt hij daar nog eens uitvoerig op terug. Hij stelt Israël daarbij centraal als oorzaak van dit conflict, en concipieert die nieuwe staat als zodanig als een gevaarlijk zieke patiënt. Na een schets van de voorgeschiedenis en een diagnose van de politieke ziekte besluit hij zijn essay door opnieuw zijn visie te geven op het genezingsproces, dat hij nog altijd zoekt in een tweestatenoplossing, ondanks alle teleurstellende feiten. Langs die weg acht hij nog altijd genezing van dit eindeloos lijkende conflict mogelijk. Nu de Amerikaanse president ook op zoek is naar een oplossing van dit conflict, dat zich 50 jaar geleden toespitste sinds de zesdaagse oorlog in 1967, die Israël zoals bekend glansrijk won, is er alleszins reden hierop in Civis Mundi terug te komen.

Wereldburgerschap

Kenterende tijden
Piet Ransijn

Identiteit

Bewustzijn

Kunstwereld

Vluchtelingenproblematiek

Waarom laten we massaal migranten toe?
Hendrik Bruins

Intro (SWC)

Wij plaatsen hier een uitvoerige reactie op het eerder (in nummer 44) verschenen artikel van Lidwien Schuitemaker over het vluchtelingenvraagstuk. Het is een reactie die onmiskenbaar de geur verspreidt van een politiek incorrect geachte opinie, die ook in onze redactie de wenkbrauwen deed fronsen. Op grond van de vrijheid van meningsuiting en van het daarvan afgeleide droit te réponse is niettemin besloten deze reactie niet te weigeren.

Etiketten, een contrareactie
Lidwien Schuitemaker

Terrorisme

Bewegen en cognitieve functies

Hoe belangrijk bewegen is, ook voor cognitieve functies
Lode Goukens

Bespreking van: Erik Scherder, Laat je hersenen niet zitten. 2014 Hoe lichaamsbeweging de hersenen jong houdt. Uitgeverij Atenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2015.

Integriteit en corruptie

Het grote taboe: stilgehouden corruptie in onze rechtspraak onomwonden aan de orde gesteld
Mr. P.P.M. Ruijs

Intro (red.)

Wij zijn er in Nederland zo van overtuigd dat onze democratische rechtsstaat over het algemeen onberispelijk functioneert, dat we ons moeilijk kunnen voorstellen dat hier zoiets onwaarschijnlijks als corruptie in de rechtspraak als fundamentele pijler van onze rechtsstaat zou voorkomen. In dit artikel wordt dat zelfgenoegzame vooroordeel niettemin ter discussie gesteld, en wordt een stilgehouden corruptie aan de hand van beschikbaar bewijsmateriaal onomwonden aan de orde gesteld.

Public affairs

Kritische studie over beïnvloeding in Nederland en Europa
Michel van Hulten

Bespreking van: Rinus van Schendelen, Beïnvloeding in Nederland en Europa. Achter de schermen van belangengroepen. Uitgeverij Amsterdam University Press, 2017.

Europese Unie

Vergrijzing

Amerika en Rusland

Fundamentalisme in de Franse politiek

Politiek en burgerschap

Onkunde over burgerschap
Lode Goukens

Bespreking van: Jef Peeters (red.), Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Uitgeverij EPO, Antwerpen.

India

China

Klimaat

Internet en privacy

Hoe organiseer je verzet tegen Big Brother?
Lode Goukens

Bespreking van: Finn Brunton & Helen Nissenbaum, Obfuscation A User’s Guide for Privacy and Protest. Cambridge, MIT Press, 2015.

Ethiek

Ethiekondersteuning
Lode Goukens

Bespreking van: Laura Hartman, Froukje Weidema, Guy Widdershoven, en Bert Molewijk, Handboek Ethiek-Ondersteuning. Uitverij Boom, Amsterdam, 2016.

Niet zo eenvoudig
Lode Goukens

Bespreking van: Karel Soudijn, Ethische codes voor psychologen. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2015.

Het is niet omdat je weet hoe te manipuleren dat het ook moet
Lode Goukens

Bespreking van: Fran Bambust, Effectief gedrag veranderen met het 7E-model. Uitgeverij Politeia, Brussel, 2015.

Kort geboekt

Veel meer dan alleen veldheer tijdens Eerste Wereldoorlog

Aankondiging van: Perry Pierik, Erich Ludendorff. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2017.

De Tweede Wereldoorlog zoals u die niet op school zag

Aankondiging van: Jacques R. Pauwels, De mythe van de goede oorlog · Amerika en de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij EPO, Antwerpen, 2017.

Mededelingen

Montesquieu Instituut: Midden-Oosten beleid, de kansen en keuzes voor Nederland

Woensdag 7 juni 17:15 - 18:30 in Perscentrum Nieuwspoort

Gedichten

Cartoons

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.