Illustratie

Civis Mundi Digitaal #49

Speciale uitgave: Civis Mundi Prijs augustus 2017

Inhoudsopgave

Civis Mundi Prijs

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.