Illustratie

Civis Mundi Digitaal #53

December 2017

Inhoudsopgave

Civis Mundi Prijs

We publiceren hier de twee toespraken die op 10 november jl. te Doorn gehouden zijn op een symposium in verband met de toekenning van de Civis Mundi Prijs 2017 aan uitgever en historicus Perry Pierik. Dit symposium werd hem aangeboden door de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, waarvan hij erebestuurslid is.

Religie

Filosofie

Publieksfilosofie als aanbodgerichte bezigheid en vraaggerichte filosofie
Frans Jacobs

Bespreking van: Marli Huijer, Leve de publieksfilosofie! Belevenissen van een Denker des Vaderlands, Boom: Amsterdam, 2017, 123 blz.

Moderniteit

Landbouwpolitiek

Links intellectualisme

Letterkunde

Integriteit en corruptie

Slavernij

Democratie

Nederlandse politiek

Maritiem ecologisch evenwicht

Mededelingen

Cartoons

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.