Illustratie

Civis Mundi Digitaal #66

September 2018 (II)

Inhoudsopgave

Dierenethiek

Media

Nepnieuws vroeger en nu
Patricia van Bosse

Bespreking van: Han van der Horst, Nepnieuws. Een wereld van desinformatie. Uitgeverij Scriptum, 2018; en Susan Neiman, Verzet en rede in tijden van nepnieuws. Uitgeverij Lemniscaat, 2017.

Filosofie

Postmortaal perspectief

Antropologie van het hiernamaals en het 'hiervoormaals'
Piet Ransijn

De zielenreis van Michael Newton bezien als een sociaalwetenschappelijk onderzoek

Frankrijk

Europa

Afrika

China

Ecologie

Moderne wetenschap

Economie

Verkiezingsfraude

Nationalisme

Betonbouw

Boekaankondigingen

De beginselen van menselijke kennis

Aankondiging van: George Berkeley, De beginselen van menselijke kennis. Uitgeverij Lemniscaat, 2018.
Oorspronkelijke titel: A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge. Vertaler: Jasper Doomen.

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.