Illustratie

Civis Mundi Digitaal #70

November 2018 (I)

Inhoudsopgave

Integraal denken

Referendum

D66 en het referendum
Wim Couwenberg

Seksueel misbruik

Cultuur

Religie

Populisme

Populistische revolte in het staatsrecht
Wim Couwenberg

Bespreking van: Prof. dr. Carla Zoethout, De populistische revolte in het staatsrecht. Oratie Open Universiteit, 2018.

Europa

Could an Illiberal Europe Work?
Heather Grabbe & Stefan Lehne

Italië

Spanje

Midden-Oosten

Natuur

Boekaankondigingen

Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna

Aankondiging van: David Criekemans, Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie. Uitgeverij Gompel & Scavina, 2018.

Hoe overleef ik moeilijke mensen

Aankondiging van: Jörg Berger, Hoe overleef ik moeilijke mensen? Boekencentrum Uitgevers, 2018.

Hoe overleef ik?

Aankondiging van: Peter Gøtzsche, Hoe overleef ik? Wegwijzer in een overvloed aan medische informatie. Uitgeverij Lemniscaat, 2018.

Herman van Rompuy schrijft zijn Anti-memoires

Aankondiging van: Herman van Rompuy, Anti-memoires. Amsterdam University Press, 2018.

Ik bid dus ik ben

Prof. Bert Hoedemaker, Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie. Uitgeverij Skandalon, 2018.

 

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.