Illustratie

Civis Mundi Digitaal #73

December 2018 (II)

Inhoudsopgave

Kerstverhaal (ondanks afbraak kersttaal)

Religie

De macht van het heilige: een alternatief voor de geschiedenis van de onttovering

Aankondiging van: Hans Joas, De macht van het heilige, een alternatief voor de geschiedenis van de onttovering. Lemniscaat, 2018.

Filosofie

Een nieuwe winter, een nieuwe Aristoteles

Aankondiging van: Aristoteles, Over drogredenen. Vertaald door: Pieter Sjoerd Hasper & Erik Krabbe. Historische Uitgeverij, 2018.

Filosofie en de natuurkunde

Globaal denken, lokaal handelen

Frankrijk

Europa

Overlevingsvermogen Europese Unie als basis voor haar toekomstige legitimiteit
Wim Couwenberg

Bespreking van: Ivan Krastev, Na Europa. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018.

Nieuwe inzet voor een federaal Europa
Wim Couwenberg

Bespreking van: Leo Klinkers, Verbondenheid, veiligheid en voorspoed. Uitgeverij Lecturium, 2018.

Politieke filosofie

Busken Huet

Klimaat

Oorlog

Politieke rol van de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga
Sjors Remmerswaal

Bespreking van: Ruud Bruijns, Liever revolutie dan oorlog! Uitgeverij Vrijdag, 2018.

Economie

Brazilië

Boekaankondigingen

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.